Nyerő Kalendárium nyereményjáték játékszabályzat

Az akció szervezője

A Szabad Föld a „Nyerő Kalendárium” nyereményjáték (a továbbiakban: „Akció”) szervezője, a Mezőgazda Lap-és Könyvkiadó Kft. mint a Szabad Föld hetilap kiadója (székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 6., adószám: 10726877-2-41 , a továbbiakban: „Szervező”).

2. Az Akcióban részt vevő személyek

 Az Akcióban részt vehet minden természetes személy, kivéve a Szervező, illetve az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a Szervező kiadványait terjesztő és forgalmazó személyek, alkalmazottaik és mindezek közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § (b) bekezdése].

3. Az Akció időtartama

Az Akció 2016. szeptember 5-én kezdődik és 2017. január 10-ig tart.

4. Az Akció menete

 1. A Szabad Föld lap 2016. október 7. és 2016. december 31. között megjelenő lapszámaiból Szabad Föld-kuponokat (a kuponokon egy-egy szimbólum látható) lehet és kell összegyűjteni úgy, hogy a játékos a játék végi sorsoláson nyereményhez juthasson. A meghatározott mennyiségű kuponokat: 3 db Szabad Föld-kupont és 1 db Szabad Föld Kalendárium-kupont a lapokból kivágva, majd egy borítékban összegyűjtve vagy egy levelezőlapra felragasztva (együtt: pályázat) kell eljuttatni a megadott beküldési címre. A 4 db kuponból  1 darab kupon JOKER-kuponnal is helyettesíthető. A JOKER kuponok a Posta szórólapokon találhatóak meg (a szórólapok a Szabad Föld Kalendárium népszerűsítését szolgálják, és kedvezményes előfizetésre adnak lehetőséget), melyek a Magyar Posta hivatalaiban kerültek elhelyezésre.
 2.  

A játék időtartama: 2016.október 7.–2016 december 31.
A borítékok beérkezési határideje: 2017. január 6.
A beküldési cím: Geomédia Kiadó, „Nyerő Kalendárium”, 1036 Budapest, Lajos u. 48–66. B. épület, II. emelet
Sorsolás időpontja: 2017. január 10. kedd 10.00 óra.
Nyilvános sorsolás helyszíne: 1036 Budapest, Lajos u. 48–66. B. épület, II. emelet
Egy játékos akár több pályázatot is összegyűjthet és beküldhet, hiszen minden egyes pályázat önállóan vesz részt a játékban. A beküldött pályázatok közül kézi sorsolással, közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség követelményeinek eleget téve lesznek kisorsolva a nyertesek. A pályázatok helyessége előzetesen ellenőrzésre kerül.
Helyesen pályázni 3 darab Szabad Föld-játékszelvénnyel és 1 darab Szabad Föld kalendárium játékszelvénnyel lehet. A 4 darab játékszelvény körül 1 darab JOKER kuponnal is helyettesíthető.
A sorsoláson kihúzott pályázatok helyességét a sorsolási bizottság a húzások után egyenként ellenőrzi. Érvényesnek csak az a pályázat minősül, amelyben minimum 3 db Szabad Föld-játékszelvény (szimbólum) és 1 db Szabad Föld Kalendárium játékszelvény szerepel. Az egyik szelvény JOKER kuponnal is helyettesíthető.
Amennyiben a kihúzott pályázat érvénytelen, póthúzásra kerül sor, melyek száma maximálisan 10 lehet.
A nyertesek névsorát (név és település), a Szabad Föld 2017. január 20-án megjelenő, számában közöljük.
Egy játékos csak egyszer nyerhet.
Nyeremények:

 1. 1 darab Tornádó típusú elektromos kerékpár
 2. 1 darab Samsung UE 32 J5000 típusú televízió
 3. 10 darab két éj két fő részére a Dráva Hotel Thermál Resort****-ban. Az utalvány a szállodával előre egyeztetett időpontban vehető igénybe.
 4. 5 darab Szarvasi SZV 62407 típusú kávéfőző
 5. 5 darab Philips HR 2100/00 típusú turmixgép
 6. 5 darab Philips HD2392/00 típusú szendvicssütő
 7. 5 darab Bosch TDA 2610 típusú vasaló
 8. 5 darab Philips HR1604/90 típusú botmixer
 9. 10 darab Szabad Föld ajándékcsomag egyenként 5000 forint értékben

A felsorolt nyereményeket 2017. április 10-ig biztosítjuk.
A fent megadott mennyiségű kuponokat kell összegyűjteni – kivágni –, visszaküldeni a megadott címre.
A Szabad Föld hetilap és a Szabad Föld Kalendárium következő lapszámaiban kerülnek megjelentetésre a kuponok:  A Szabad Föld Kalendárium 2016. október 11-én megjelenő számában, a Szabad Föld hetilap 2016. október 7-december 31. között megjelenő számaiban minimum 6 alkalommal. Az első megjelenés 2016. október 7. A Szabad Föld hetilap megjelenik minden pénteken.

5. Információ az Akcióról

a) Az Akció játékszabályzata, valamint további információk találhatók a Szabad Föld honlapján: www.szabadfold.hu.

6. Személyi jövedelemadó

6.1 A Szervező vállalja a nyertesek nevében a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését.

7. Vegyes rendelkezések

7.1 A nyerteseket a Szervező a sorsolást követően telefonon és/vagy postai úton értesíti legkésőbb 2017. január 20-ig.
7.2 A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezései tiltják.
7.3 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt, valamint a sorsolás alatt a különböző nyerőkategóriákban meghatározott mennyiségben és értékhatárban sorsolja ki a nyerteseket.
7.4 Az ajándéksorsoláson csak azon természetes személyek vehetnek részt, akik az eredeti kiadványokból kivágott szelvényt juttatják vissza a Szervezőhöz akár személyesen, akár postai úton, és a küldeményben mellékelik személyes adataikat (név, postacím, telefonszám, valamint lehetőség szerint e-mail cím).
A Szervező vagy megbízottja jogosult ellenőrizni az adatok valódiságát, s kizárhatja a valótlan adatokat tartalmazó vagy a természetes beazonosításhoz szükséges adatokat hiányosan tartalmazó szelvényt.
7.5 A résztvevők a jelen Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a) a Szervező vagy meghatalmazott partnere promóciós ajánlataival megkeresse,
b) a Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű adatait (név, vezetéknév, cím, telefonszám, végzettség, kor) a Szervezővel kifejezetten ezen célból szerződéses kapcsolatban álló bármely más cég reklám- és kutatási tevékenysége és a jelen Akció lebonyolítása és dokumentálása céljára, ezen adatokat kezelje és tárolja,
c) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videoanyagokban,
d) a Szervezővel kifejezetten ilyen célból szerződéses kapcsolatban álló bármely más cég jogosult tárolni a résztvevők adatait későbbi reklám és/vagy akció céljára.
7.6 A Szervező kérésére a nyeremények nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot, amelyben kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező képmásukat, illetve fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból díjmentesen hasznosítsa.
7.7 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
7.8 A nyeremények készpénzre nem válthatók.
7.9 Az Akció információs vonala: 06-40/200-764-es helyi tarifával hívható szám.

Budapest, 2016. szeptember 05.