JOKER- Kalendárium játék játékszabályzat

Az akció szervezője

A Szabad Föld a „JOKER Kalendárium” nyereményjáték (a továbbiakban: „Akció”) szervezője, a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft.  mint a Szabad Föld hetilap kiadója (székhely: 1066 Budapest, Jókai  u. 6. adószám:10726877-2-42, bankszámlaszám: 11794008-21394551-00000000, a továbbiakban: „Szervező”).

2. Az Akcióban részt vevő személyek

 Az Akcióban részt vehet minden természetes személy, kivéve a Szervező, illetve az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a Szervező kiadványait terjesztő és forgalmazó személyek, alkalmazottaik és mindezek közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § (b) bekezdése].

3. Az Akció időtartama

Az Akció 2017. szeptember 11-én kezdődik és 2018. február 6-ig tart.

4. Az Akció menete

  1. A Szabad Föld hetilap, Vidék íze havilap, Népszava napilap, Vasárnapi Hírek hetilap 2017. október 6. és 2018. január 20. között megjelenő lapszámaiból, Posta szórólapról* JOKER-kuponokat (a kuponokon egy-egy szimbólum látható) a 2017. október 10-én megjelenő Szabad Föld Kalendáriumból Kalendárium-szelvényt lehet és kell összegyűjteni úgy, hogy a játékos a játék végi sorsoláson nyereményhez juthasson. A meghatározott mennyiségű kuponokat: 1 db JOKER-kupont és 1 db Szabad Föld Kalendárium-kupont a lapokból kivágva, majd egy borítékban összegyűjtve vagy egy levelezőlapra felragasztva (együtt: pályázat) kell eljuttatni a megadott beküldési címre.
  2. *a szórólapok a Szabad Föld Kalendárium népszerűsítését szolgálják, és kedvezményes előfizetésre adnak lehetőséget, és 2017. szeptember 11-től érhetők el a postai kézbesítőknél.
  3.  

A játék időtartama: 2017. szeptember 11.–2018. február 6.
A borítékok beérkezési határideje: 2018. január 30.
A beküldési cím: „JOKER Kalendárium-játék ” 1387 Budapest , Pf.:20
Sorsolás időpontja: 2018. február 6. kedd 10.00 óra.
Nyilvános sorsolás helyszíne: Mezőgazda lap- és Könyvkiadó Kft., 1066 Budapest, Jókai u. 6.
Egy játékos akár több pályázatot is összegyűjthet és beküldhet, hiszen minden egyes pályázat önállóan vesz részt a játékban. A beküldött pályázatok közül kézi sorsolással, közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség követelményeinek eleget téve lesznek kisorsolva a nyertesek.
Helyesen pályázni 2 darab játékszelvénnyel lehet, melyből 1 darab JOKER-játékszelvény és 1 darab Szabad Föld Kalendárium játékszelvény.
A sorsoláson kihúzott pályázatok helyességét a sorsolási bizottság a húzások után egyenként ellenőrzi. Érvényesnek csak az a pályázat minősül, amelyben minimum 2 db játékszelvény található, és az egyik játékszelvény JOKER-szelvény a másik játékszelvény Szabad Föld Kalendárium játékszelvény.
Amennyiben a kihúzott pályázat érvénytelen, póthúzásra kerül sor, melyek száma maximálisan 10 lehet.
A nyertesek névsorát (név és település), a Szabad Föld 2018. február 16-án megjelenő, számában közöljük.
Egy játékos csak egyszer nyerhet.
Nyeremények:

  1. 1 darab Derbi Sport Variant 50 típusú robogó
  2. 5 darab EasyNote E 69AP notebook
  3. 1 darab SAMSUNG T32E310 81cm Full HD LED TV
  4. 5 darab HUAWEI P9 Lite DualSIM kártyafüggetlen okostelefon
  5. 5 darab BOSCH MMR08R2 aprító
  6. 10 darab Szabad Föld ajándékcsomag 5000 forint értékben
  7. 10 darab  Vidék íze ½ éves előfizetés

A felsorolt nyereményeket 2018. május 16-ig biztosítjuk.
A fent megadott mennyiségű kuponokat kell összegyűjteni – kivágni –, visszaküldeni a megadott címre.
A Szabad Föld hetilap és a Szabad Föld Kalendárium következő lapszámaiban kerülnek megjelentetésre a kuponok:  A Szabad Föld Kalendárium 2017. október 10-én megjelenő számában, A Szabad Föld hetilapban minimum 6 alaklommal, Vidék íze havilapban egy alkalommal, Népszava napilapban minimum 6 alkalommal, Vasárnapi Hírek hetilapban minimum 2 alkalommal 2017. október 6. és 2018. január 20. között megjelenő lapszámaiban.  Posta szórólapokon 2017. szeptember 11-től.

5. Információ az Akcióról

a) Az Akció játékszabályzata, valamint további információk találhatók a Szabad Föld honlapján: www.szabadfold.hu.

6. Személyi jövedelemadó

6.1 A Szervező vállalja a nyertesek nevében a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését.

7. Vegyes rendelkezések

7.1 A nyerteseket a Szervező a sorsolást követően telefonon és/vagy postai úton értesíti legkésőbb 2018. február 16-ig.
7.2 A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezései tiltják.
7.3 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt, valamint a sorsolás alatt a különböző nyerőkategóriákban meghatározott mennyiségben és értékhatárban sorsolja ki a nyerteseket.
7.4 Az ajándéksorsoláson csak azon természetes személyek vehetnek részt, akik az eredeti kiadványokból kivágott szelvényt juttatják vissza a Szervezőhöz akár személyesen, akár postai úton, és a küldeményben mellékelik személyes adataikat (név, postacím, telefonszám, valamint lehetőség szerint e-mail cím).
A Szervező vagy megbízottja jogosult ellenőrizni az adatok valódiságát, s kizárhatja a valótlan adatokat tartalmazó vagy a természetes beazonosításhoz szükséges adatokat hiányosan tartalmazó szelvényt.
7.5 A résztvevők a jelen Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a) a Szervező vagy meghatalmazott partnere promóciós ajánlataival megkeresse,
b) a Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű adatait (név, vezetéknév, cím, telefonszám, végzettség, kor) a Szervezővel kifejezetten ezen célból szerződéses kapcsolatban álló bármely más cég reklám- és kutatási tevékenysége és a jelen Akció lebonyolítása és dokumentálása céljára, ezen adatokat kezelje és tárolja,
c) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videoanyagokban,
d) a Szervezővel kifejezetten ilyen célból szerződéses kapcsolatban álló bármely más cég jogosult tárolni a résztvevők adatait későbbi reklám és/vagy akció céljára.
7.6 A Szervező kérésére a nyeremények nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot, amelyben kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező képmásukat, illetve fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból díjmentesen hasznosítsa.
7.7 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
7.8 A nyeremények készpénzre nem válthatók.
7.9 Az Akció információs vonala: 06-40/200-764-es helyi tarifával hívható szám.

Budapest, 2017.augusztus 31.