Vigyázz, kész, nyár! nyereményjáték-játékszabályzat

Az akció szervezője

A Szabad Föld „Vigyázz, kész, nyár!” nyereményjáték (a továbbiakban: „Akció”) szervezője, a Mezőgazda Könyv és Lapkiadó Kft. mint a Szabad Föld hetilap kiadója (székhely: 1066 Budapest, Jókai u. 6., adószám: 10726877-2-42, a továbbiakban: „Szervező”).

2. Az Akcióban részt vevő személyek

Az Akcióban részt vehet minden természetes személy, kivéve a Szervező, illetve az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a Szervező kiadványait terjesztő és forgalmazó személyek, alkalmazottaik és mindezek közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § (b) bekezdése].

3. Az Akció időtartama

Az Akció 2017. március 17-én kezdődik és 2017. április 28-ig tart.

4. Az Akció menete

  1. A Szabad Föld lap 2017. március 17. és 2017. április 21. között megjelenő lapszámaiból Szabad Föld-kuponokat (a kuponokon egy-egy szimbólum látható) lehet és kell összegyűjteni úgy, hogy a játékos a játék végi sorsoláson nyereményhez juthasson. A meghatározott mennyiségű kuponokat: 3 db Szabad Föld-kupont a lapokból kivágva, majd egy borítékban összegyűjtve vagy egy levelezőlapra felragasztva (együtt: pályázat) kell eljuttatni a megadott beküldési címre.

A játék időtartama: 2017. március 17.–2017. április 21.
A borítékok beérkezési határideje: 2017. április 26.
A beküldési cím: Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. „Vigyázz, kész nyár!”, 1066 Budapest, Jókai u. 6.
Sorsolás időpontja: 2017. április 28., péntek 10.00 óra.
Nyilvános sorsolás helyszíne: 1066 Budapest, Jókai u. 6.
Egy játékos akár több pályázatot is összegyűjthet és beküldhet, hiszen minden egyes pályázat önállóan vesz részt a játékban. A beküldött pályázatok közül kézi sorsolással, közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség követelményeinek eleget téve lesznek kisorsolva a nyertesek.
Helyesen pályázni 3 darab Szabad Föld-játékszelvénnyel lehet.
A sorsoláson kihúzott pályázatok helyességét a sorsolási bizottság a húzások után egyenként ellenőrzi. Érvényesnek csak az a pályázat minősül, amelyben minimum 3 db Szabad Föld-játékszelvény (szimbólum) szerepel.
Amennyiben a kihúzott pályázat érvénytelen, póthúzásra kerül sor, melyek száma maximálisan 10 lehet.
A nyertesek névsorát (név és település) a Szabad Föld 2017. május 12-én megjelenő számában közöljük.
Egy játékos csak egyszer nyerhet.
Nyeremények:

  1. 4 darab élménycsomag, két fő részére, mely a következőket tartalmazza:

5 napos C2 típusú autóhasználat a MERCARIUS Flottakezelő Kft. jóvoltából. Az autóhasználat feltételeiről a nyertesekkel egyeztet a MERCARIUS Flottakezelő Kft., a nyeremény sorsolását követően.
Három éj félpanziós ellátással két fő részére a Dráva Hotel Thermál Resort****-ban. Az utalvány a szállodával előre egyeztetett időpontban vehető igénybe (kivéve kiemelt időszakok).
2 fő részére egyszeri alkalommal belépő a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőbe, a siklósi várba és az Ős-Dráva Látogatóközpontba.
Könyvcsomag a Móra Könyvkiadó jóvoltából 15 000 forint értékben.
A felsorolt nyereményeket 2017. július 28-ig biztosítjuk.
A fent megadott mennyiségű kuponokat kell összegyűjteni – kivágni –, visszaküldeni a megadott címre.
A Szabad Föld hetilap következő lapszámaiban kerülnek megjelentetésre a kuponok: 2017. március 17.–április 21. között megjelenő számaiban. Az első megjelenés 2017. március 17. A Szabad Föld hetilap megjelenik minden pénteken.

5. Információ az Akcióról

Az Akció játékszabályzata, valamint további információk találhatók a Szabad Föld honlapján: www.szabadfold.hu.

6. Személyi jövedelemadó

6.1. A Szervező vállalja a nyertesek nevében a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A nyerteseket a Szervező a sorsolást követően telefonon és/vagy postai úton értesíti legkésőbb 2017. május 12-ig.
7.2. A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezései tiltják.
7.3. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt, valamint a sorsolás alatt a különböző nyerőkategóriákban meghatározott mennyiségben és értékhatárban sorsolja ki a nyerteseket.
7.4. Az ajándéksorsoláson csak azon természetes személyek vehetnek részt, akik az eredeti kiadványokból kivágott szelvényt juttatják vissza a Szervezőhöz akár személyesen, akár postai úton, és a küldeményben mellékelik személyes adataikat (név, postacím, telefonszám, valamint lehetőség szerint e-mail cím).
A Szervező vagy megbízottja jogosult ellenőrizni az adatok valódiságát, s kizárhatja a valótlan adatokat tartalmazó vagy a természetes beazonosításhoz szükséges adatokat hiányosan tartalmazó szelvényt.
7.5. A résztvevők a jelen Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a) a Szervező vagy meghatalmazott partnere promóciós ajánlataival megkeresse,
b) a Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű adatait (név, vezetéknév, cím, telefonszám, végzettség, kor) a Szervezővel kifejezetten ezen célból szerződéses kapcsolatban álló bármely más cég reklám- és kutatási tevékenysége és a jelen Akció lebonyolítása és dokumentálása céljára, ezen adatokat kezelje és tárolja,
c) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videoanyagokban,
d) a Szervezővel kifejezetten ilyen célból szerződéses kapcsolatban álló bármely más cég jogosult tárolni a résztvevők adatait későbbi reklám és/vagy akció céljára.
7.6. A Szervező kérésére a nyeremények nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot, amelyben kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező képmásukat, illetve fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból díjmentesen hasznosítsa.
7.7. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
7.8. A nyeremények készpénzre nem válthatók.
7.9. Az Akció információs vonala: 06-40/200-764-es helyi tarifával hívható szám.

8. Adatvédelmi nyilatkozat

A nevezéssel a postai beküldés során megadott személyes adatokat – név, lakcím – a játék időtartama alatt a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. kezeli (Adatkezelő), a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Az adatszolgáltatás önkéntes.

A játékban való részvétellel a vonatkozó adatkezelési hozzájárulás megtörténik.

A játék NAIH-száma: NAIH-73765/2014.

Budapest, 2017. március 1.