Szerzői jogok

A www.szabadfold.hu weboldalon ("Lap") található tartalom a Mezőgazda Lap-és Könyvkiadó Kft. ("Kiadó") szellemi tulajdona.

A Kiadó fenntart minden, a Lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Lap így többszörözött részének további használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

A Kiadó oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, a weboldalon található tartalom a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Laptól értesüléseket átvenni csak a Lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a Lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A szabadfold.hu domainnév jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek a Lapon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.