Jeles napok

Égi s földi kötelék

ABCVeszelszky Éva2005. 11. 25. péntek2005. 11. 25.
Jeles napok

Katalin nevének egyik jelentése: láncocska. Első viselője, Alexandriai Szent Katalin egy pogány királynak volt a lánya. Legendája szerint a sokáig gyermektelen szülei hiába fohászkodtak a bálványokhoz érte. Egy görög bölcs tanácsára aztán a számukra ismeretlen Egy Isten megfeszített fiához könyörögtek, és a királyi párt az Úr egy kislánnyal áldotta meg. Katalin már korán kitűnt szépségével, állhatatosságával és bölcsességével. Szülei haláluk előtt arra kérték őt, hogy a kereszten függő Istent mindig tisztelje, és feleségül csak egy hozzá méltó bölcs és gazdag ifjúhoz menjen. A legenda szerint Katalin álmában akkor megjelent Krisztus, és a királylány megkeresztelkedvén az égi király jegyese lett. A hívők úgy tudják, Krisztus megígérte, hogy meghallgatja azokat, akik az ő menyasszonyához könyörögnek. Katalin a diákok, tudósok, fuvarosok, molnárok, kerékgyártók, szövőlányok patrónusa, de mindenekelőtt a házasulandók, gyermektelenek és minden családok oltalmazója. Az őszi vigalmi időszak, a kisfarsang - az adventet megelőző - Katalin-napig (november 25.) tart. Ilyenkor sok házasság köttetik, amelyen "láncocska" az Úr áldása: "Ki szent kegyelmével őrködött felettünk, hogy e szent házasság tanúi lehettünk. / Kérjük szent Fölségét, áldja meg e frígyet, adjon az ifjú párnak erőt, egészséget. / Áldja meg házukat, és fáradozásukat, és tegye boldoggá minden napjaikat. / Hogy az Úristennek szent nevében, virradhassunk együtt sok szép esztendőre!" (Polner Zoltán csongrádi gyűjtése)

Ezek is érdekelhetnek