Déli harangszó Herendről

A következő héten minden délben a herendi római katolikus templom harangja szól a Kossuth rádióban.

ABC2005. 12. 16. péntek2005. 12. 16.
Déli harangszó Herendről

A Séd patak mellett, a Bakonyban Herend, művészi porcelántermékeinek köszönhetően, a legismertebb Veszprém megyei város. A település neve a XIV. században Heren vagy Herin néven szerepel az oklevelekben. Eredetileg a tormát jelentő szláv személynév "d" kicsinyítős alakjából alakult ki. A középkorban több falu is állt a település helyén. Birtokosai között van a veszprémi káptalan, Kinizsi Pál, a Vázsonyi és a Zichy család is. A török hódoltság idején valamennyi község elnéptelenedett. Újratelepítése a XVIII. század második felében kezdődött, katolikus német és magyar családokkal. A gyarapodó lakosság első temploma Castilioni grófnő segítségével fából, kőből épült Szent Euszták tiszteletére, 1779-ben. A ma is látható római katolikus plébániatemplomot 1828-ban barokk stílusban átépítették. A templom Szent Erzsébetet ábrázoló porcelánablakát Csapvári Csapek Károly tervezte és készítette. A plébániatemplom tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 3 mázsa 10 kilós harangot Magyarország aranykoszorús mestere, Szlezák László készítette 1950-ben.