Jeles napok

A néma ökör

ABCVeszelszky Éva2006. 01. 27. péntek2006. 01. 27.
Jeles napok

Ezekben a napokban Aquinói Szent Tamásra emlékezünk, akit a középkor legtudósabb teológusának és keresztény filozófusának, "angyali doktorának" tartanak. Tamás a nápolyi aquinói grófok várában született a XIII. század első negyedében. A főúri gyermeket már ötévesen beadták a közeli Monte Cassino monostorába, ahol megismerkedett a dominikánusok akkor még kolduló barátaival. Tizennyolc esztendősen belépett a dominikánus rendbe, ahonnan apja - aki fényesebb jövőt remélt fiának - elraboltatta. Az okos fiú házi őrizetében is szorgalmasan tanult és imádkozott, mígnem másfél év múltán a rendfőnöke kiszabadította, és a párizsi egyetemre kísérte. Az akkor már termetes Tamás szívta magába a tudományokat, de a viták során szerényen hallgatott, ezért diáktársai a "néma ökör" nevet ragasztották rá. Egy ízben, amikor Albertus Magnus (Nagy Szent Albert) tudós tanárával Tamás kiállta a vitában a próbát, a neves tudós a gúnyolódók előtt kijelentette: "Csúfolhatják Tamást néma ökörnek, de ha ő egyszer elbődül, azt a világ hallani fogja!" Ősi jelképi világunkban az ökör felfedező, védelmező vezérállat. A kisded Jézust is jászolában "ökörke, szamárka kétfelől csodálja: Világ ékessége, kezdete és vége!" Az Attila-mondakörben is ökör (tinó) vezeti a pásztorfiút Isten kardjának megtalálására. Aquinói Szent Tamás, a "néma ökör" tanítása napjainkig irányadó, amint volt a saját korában is. A Boldog Özséb által alapított pálos rend is Aquinói Szent Tamás közbenjárására kapta meg a pápa jóváhagyását.