Jeles napok

Vele gyújtasz világot

ABCVeszelszky Éva2006. 09. 29. péntek2006. 09. 29.
Jeles napok

Október 4-én ünnepeljük Assisi Szent Ferencet, akit Pilinszky János az utolsó katolikus (egyetemes) költőnek, a protestáns egyházak a reformáció előfutárának tartanak. Ő, a korabeli (XIII. századi) elvilágiasodott egyház szemléletével szembefordulva az egész teremtett világban meglátta a Teremtő arcát, és minden teremtménnyel - még a testi halállal is - kereste a harmóniát. "Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, / Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap, / Aki a nappalt adja, és aki reánk deríti a te világosságodat. / Szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes: / A te képed, Fölséges. // Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az égnek; / Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek! // Áldjon, Uram, Tűz bátyánk; / Vele gyújtasz világot éjszakán. / És szép ő és erős, hatalmas és vidám. // Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk, / Ki minket hord és enni ad. / És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. // Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát. / És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát. / Boldogok, kik tűrnek békességgel, / Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát. // Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál, / Aki elől élő ember el nem futhat. / Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, / És boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak, / Második halál nem fog fájni azoknak. // Dicsérjétek az Urat és áldjátok, / És nagy alázatosan szolgáljátok." (Naphimnusz)

Ezek is érdekelhetnek