Jeles napok

Sokan egy kenyér, egy test vagyunk

ABCVeszelszky Éva2007. 08. 17. péntek2007. 08. 17.
Jeles napok

Államalapító Szent István királyunk ünnepnapja (augusztus 20.) egybefonódott az új kenyér ünnepével. Ősi jelkép él ebben tovább, hisz a kenyér – mint áldozati étel – alapanyaga, a gabona az ősiségben a meghaló és megsokasodva újjászülető istenségek (Ozírisz, Tamnúz) jelképe. A kereszténységben a kenyér Krisztus teste, amelynek vétele eggyé forrasztja a benne hívőket. A kenyér azonban elválaszthatatlan az áldozattól: „Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe.” Az áldozatvállalásra oktatja István király intelmeiben a „gazdagságban született kis cselédjét, puha párnák lakóját”, a még kicsi gyermek Imre herceget: „Itt az idő, hogy ne puha kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez pedig a bűnök csiholója, a törvények megvetése.” Jó atyaként oktatja gyermekét a hit erejére: „Akik hamisan hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel fel nem ékesítik, koronában nem lesz részük. Ám, ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen.” István király, aki honalapító Árpád fejedelmünk ükunokája, az ősök tiszteletét is kéri fiától: „Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben. És az engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte”

Ezek is érdekelhetnek