Magyarokért szól a harang

Ezekben a napokban emlékezünk a magyar történelem egyik legdicsőségesebb haditettére, a nándorfehérvári diadalra. A Hunyadi János, Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette keresztény sereg 1456. július 22-én világraszóló győzelmet aratott Nándorfehérvár alatt.

ABCBalogh Géza2009. 07. 24. péntek2009. 07. 24.
Magyarokért szól a harang

A vár védelmének legendás alakja, a hősiesség máig ható példája az idős katona, Dugovics Titusz, hogy megakadályozza a török lófarkas jelvény kitűzését, magával rántotta a mélybe a vár fokára kapaszkodó török katonát. A győzelemmel elértük, hogy a török több mint fél évszázadig messze elkerülte Magyarországot, és Európát is békén hagyta. A pápa, III. Calixtus még a csata előtt elrendelte, hogy déli harangszó szólítsa imára a híveket Magyarországért szerte a keresztény világban. A pápai bulla kihirdetésének idejére azonban már a győzelem híre is megérkezett az európai városokba – ezért szól ma is a déli harangszó. A győzelemért azonban súlyos árat fizettek a magyarok: Hunyadi János, a magyar seregek parancsnoka néhány héttel a győzelem után a táborban kitört pestisjárvány áldozata lett. Még ugyanebben az évben elhunyt Kapisztrán János, az itáliai ferences barát is.

A hónap 25. napján köszöntjük a Kristófokat. A hiedelem szerint nem éri azt baj, aki a vándorok védőszentjeként is tisztelt Kristóf napján meglátja a szent képét – ezért festették oly nagy előszeretettel a templomok, útszéli kápolnák falára.

Ugyanez a nap Jakab apostol ünnepe is, amikor a szőlő abbahagyja a növekedést, ettől kezdve már ízesedik. Jakab időjósló nap is. Délelőttjéből a karácsonyi, délutánjából pedig a karácsony utáni időjárásra lehet következtetni.

Ezek is érdekelhetnek