Archív tájékoztató (érvényes volt: 2019. április 10-ig)

A Mezőgazda Lap-és Könyvkiadó Kft., mint a www.szabadfold.hu honlap üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

1. Az Adatkezelő

Az adatok kezelője a Mezőgazda Lap-és Könyvkiadó Kft. (székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 6., cégjegyzékszám: Cg.01-09-163508, képviseli: Mátray Mihály ügyvezető igazgató, [email protected], telefonszám: +36 1 489-0000) továbbiakban: Adatkezelő.

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. Az Adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja. Amennyiben az Ön gépének beállításai nem teszik lehetővé a cookie-k használatát, akkor a szolgáltatásokat csak korlátozottan veheti igénybe. Az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez háromszintű jogosultsági kört alakított ki. a) A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia. b) A cikkekhez való megjegyzés fűzését és a nyereményjátékokon való részvételt és a hírlevél igénylését az Adatkezelő regisztrációhoz köti, amelynek során kötelező megadni a felhasználói nevet (azaz választott nevet), e-mail címet, jelszót, a vezetéknevet, keresztnevet és a települést. Nem kötelező megadni nemet, a születési évet és a foglalkozást. A regisztrált felhasználók jogosultak a honlapon elhelyezett tartalmakhoz hozzászólni, nyereményjátékban részt venni és hírlevelet igényelni. A kötelezően megadandó személyes adatok közül a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során valamennyi látogató számára megismerhetővé válhat a felhasználói név (választott név) és amennyiben a felhasználó a cikkekhez megjegyzést fűz, akkor felhasználó hozzászólása is. c) Regisztrált felhasználók jogosultak a Képtár nyereményjátékban részt venni és az általános felhasználási feltételeknek, illetve a játék szabályzatának megfelelően jogosultak fotót feltölteni. A feltöltéskor a feltöltő felhasználói neve és a feltöltés időpontja és a feltöltött kép címe megjelenik a fotó mellett. e) Amennyiben valamelyik cikkhez hozzászólt, akkor az az egyes cikkek alatt láthatóvá válik az ön felhasználóneve és hozzászólása. Amennyiben a Facebook felhasználói fiókjába be van jelentkezve, akkor az egyes cikkeket „lájkolhatja”, és megjegyzést fűzhet hozzá. Ebben az esetben minden látogató számára megismerhetővé válik a preferenciája és Facebook beállításoktól függően a profilképe és a neve. A honlap használatával, a regisztráció kitöltésével és a hírlevélre történő feliratkozással a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak kezelése a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik. A honlapon való regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül. Amennyiben a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, akkor az e-mail cím kezelésének célja a hírlevél eljuttatása. Amennyiben a regisztrált felhasználó részt vesz egy nyereményjátékon, akkor az e-mail cím kezelésének célja a felhasználó és a nyereményjáték szervezője között kommunikáció biztosítása is. A hírlevelekre vonatkozóan check-boxra való kattintással a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő reklámtartalmú üzenetet küldjön. A hozzájárulás ezen formája megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A cookie küldésének célja, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítsa. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A session cookie a böngésző bezárásával egyidejűleg törlődik, a szavazással kapcsolatban elhelyezett cookie-k 24 óra múlva törlődnek, egyebekben a cookie-k 183 nap múlva automatikusan törlődnek. A böngészőjében ön is bármikor törölheti a cookie-kat. A regisztráció során megadott személyes adatok törlését a felhasználó bármikor kérheti, valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja (lásd Felhasználási feltételek).

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, illetve közreműködői férhetnek hozzá. A regisztráció során megadott adatlapon feltüntetett adatok közül csak a felhasználói név (választott név) nyilvános. Nyilvános továbbá a regisztrált felhasználó hozzászólása, véleménye amit a honlapon közzétesz valamint a Képtár nyereményjátékban feltöltött képei. A nyilvános adatokhoz bármely honlapra látogató személy hozzáfér. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó által megadott e-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, nem, a születési év, a foglalkozás és a lakhely. Személyes adatokat – Adatkezelő munkatársain és közreműködőin kívül – Adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét. A felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a jogutódjának – a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési szint biztosítása mellett – átadja a személyes adatokat. Amennyiben a felhasználó kéri, az Adatkezelő a jogutódnak való átadás előtt törli a felhasználó személyes adatait. Lásd erről a 6. pontot. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a felhasználó kérésre az Adatkezelő emlékeztető e-mailt küld. Az Elfelejtett jelszó linkre kattintva, ha megadja e-mail címét, jelszavát elküldjük önnek.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén (1300 Budapest, Pf. 24), illetve a [email protected] e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén (1300 Budapest, Pf. 24), illetve a [email protected] e-mail címen. Az e-mailen kért adattörlésre, illetve adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 5 munkanapon belül kerül sor. A felhasználó maga is bármikor módosíthatja a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatmódosítás gombra kattintva. Az elektronikus úton küldött hírlevélre vonatkozóan a felhasználó bármikor visszavonhatja – a szolgáltatás folyamatos igénybevétele mellett is – e-mail címének ilyen célú kezeléséhez való hozzájárulását. Ennek érdekében küldjön e-mailt a [email protected] e-mail címre vagy hívja a +36 1 489-000 telefonszámot. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő munkanapon törli a hozzájáruló nyilatkozatot tevő felhasználók listájából a felhasználót, és mindaddig, míg ismételten nem kéri hírlevél küldését, az Adatkezelő nem veszi fel a kapcsolatot hírlevél küldési céllal a felhasználóval.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az Interware Internet Szolgáltató Zrt. (Budapest, XIII. Victor Hugo u. 18-22. IV. emelet) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk. Felhívjuk figyelmét, hogy ha olyan helyről internetezik, ahol mások is használhatják ugyanazt a számítógépet, a böngészés végén mindenképpen jelentkezzen ki a személyes adatainak védelme érdekében. Ha saját gépéről látogatja oldalunkat, akkor is érdemes minden esetben kijelentkezne a rendszerből A kijelentkezéssel megakadályozza, hogy valaki az Ön hozzászóljon, nyereményjátékon részt vegyen, hírlevelet igényeljen vagy megismerje személyes adatait.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük, hogy ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az elektronikus úton küldött hirdetésekkel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire és az érintett jogaira vonatkozó részletes szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza. A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a [email protected] e-mail címre juttassa el.

9. Tájékoztatás a cikkekhez fűzött megjegyzésekre vonatkozóan

Felhívjuk a figyelmét, hogy a leírt véleménye személyes adat. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák, stb.) A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közzétett adatai további kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (7) bekezdése, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. Az Adatkezelő a hozzászólást nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.

10. Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő tizenöt nappal előre közzéteszi honlapján. Jelen adatvédelmi tájékoztató 2012. április 5. napjától hatályos.

Kövess minket a legfrissebb sportos trendekért és inspirációkért a Facebookon is.