Archív felhasználási feltételek

Archív tájékoztató (érvényes volt: 2019. április 10-ig)

1. A Szolgáltató

A www.szabadfold.hu oldal üzemeltetője a Mezőgazda Lap-és Könyvkiadó Kft. (a továbbiakban Szolgáltató). A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 6., cégjegyzékszám: Cg.01-09-163508, képviseli: a Mezőgazda Lap-és Könyvkiadó Kft. ügyvezető vezérigazgatója, e-mail: [email protected] telefonszám: +36 1 489-000). A szolgáltatás használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználási feltételeket. Jelen Felhasználási feltételek jelentik az Ön (továbbiakban Felhasználó) és a Szolgáltató között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak az ingyenes és a regisztrációhoz kötött szolgáltatások használatára vonatkozóan. A Szolgáltatóval szemben bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció magyar nyelven történhet. Jelen szerződés kereskedelmi forgalomban létrejött jogügyletnek minősül és nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató nem iktatja a szerződést.

2. A Szolgáltatás

A Szolgáltató tartalomszolgáltatást (2.1) és közvetítőszolgáltatást (2.2) végez. 2.1. A Szolgáltató ingyenesen hozzáférhető tartalomszolgáltatást végez, ennek keretén belül saját szerkesztett tartalmat tesz közzé, hírlevelet szerkeszt. Ebbe a kategóriába sorolhatók a Címlap, Gazdanet, Zöld föld, Család-Otthon, Lakóhelyem, Ország-világ, Sorozatok rovatok. A Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott szolgáltatása információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül. A szolgáltatás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban elektronikus kereskedelmi törvény) 2. § f. pontjának minősül. 2.2. A Szolgáltató közvetítőszolgáltatást végez. A honlapon a regisztrált felhasználók hozzászólásaihoz, véleményéhez, feltöltött képekhez a Szolgáltató lehetőséget és tárhelyet biztosít. Ebbe a kategóriába sorolhatók a tartalmakhoz fűzött hozzászólások és a Képtár nyereményjátékba feltöltött képek. A jelen pontban meghatározott szolgáltatás a hatályos magyar jogszabályok szerint közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató olyan közvetítő szolgáltató, aki információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás), illetve az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás). A tartalmakhoz fűzhető hozzászólással a Szolgáltató lehetőséget és tárhelyet biztosít ahhoz, hogy a felhasználók véleményüket kifejtsék, a szerkesztett tartalomhoz hozzászóljanak, a felhasználók maguk állítsanak elő tartalmat. 2.3. A szolgáltató elektronikus úton hirdetést küld a hírlevélre feliratkozott felhasználóknak. A Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott hírlevele az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A szolgáltatás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban elektronikus kereskedelmi törvény) 2. § q. pontjának minősül. Az elektronikus úton küldött hirdetésekre vonatkozóan olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót.

3. A szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások igénybevétele kétszintű. 3.1. Bárki regisztráció nélkül látogathatja a honlapot, kereshet a honlapon. 3.2. Bárki, aki elmúlt 14 éves és nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt, regisztrálhat a honlapon. A regisztráció személyes adatok megadásával jár. A regisztrált felhasználó a jogosult a honlapon közzétett tartalomhoz hozzászólni, képet feltölteni, nyereményjátékban részt venni, szavazni, véleményét kifejezni. Az adatkezelésre vonatkozóan, kérjük tekintse meg az Adatkezelési tájékoztatót.

4. A szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése

A www.szabadfold.hu honlap látogatásával és egyéb szolgáltatásainak igénybevételével a felhasználó a Felhasználási feltételeket elfogadja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást bármikor indokolás nélkül megszüntetni illetve felfüggeszteni. A Szolgáltató kizár bármilyen, a szolgáltatás felfüggesztéséből vagy megszüntetéséből eredő felelősséget. A Szolgáltató jogosult a honlap szolgáltatásainak igénybevételét meghatározott időre, vagy véglegesen indokolás és külön tájékoztatás nélkül megtiltani azon felhasználók számára, akik jelen Felhasználási feltételeket nem tartják be.

5. Tartalomszolgáltatás

A www.szabadfold.hu honlap – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a grafikai elemeit, struktúráját, működését biztosító adatbázisát, tartalmát, hírleveleit, stb. – szerzői jogvédelem alatt áll. A természetes személy látogató a nyilvánosságra hozott szöveges és képi elemekről, valamint a hírlevélről a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott feltételek betartásával magáncélú másolatot készíthet. A szerzői jog által védett művek – a honlap rendeltetésszerű használatán kívüli – felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Tilos a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a honlap tartalmának és bármely elemének adatbázisba történő mentése vagy annak továbbítása harmadik fél számára; kereskedelmi viszonylatban vagy kereskedelmi céllal. Az engedély nélküli felhasználással a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott kárért felhasználó közvetlenül felel. A felhasználási jogokkal kapcsolatban írjon e-mailt az [email protected] e-mail címre. A Szolgáltató törekszik az általa nyilvánosságra hozott információk tényszerűségére, pontos és hiteles információk közlésére, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A tartalomra vonatkozóan a Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy az 2.1. pontban meghatározott tartalom szerkesztett tartalomnak minősül. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy a hozzászólásokban nyilvánosságra hozott információk forrása minden esetben harmadik személy, akiknek tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a honlapon elhelyezett tartalmat (akár a 2.1. akár a 2.2. pontban meghatározott tartalomra vonatkozóan) jogosult bármikor egyoldalúan meghatározni, a tartalom egyes elemeit bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül időszakosan vagy véglegesen eltávolítani.

6. Linkek és reklámok

A www.szabadfold.hu honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek, egyes esetekben más tartalomszolgáltatók honlapjaira mutatnak. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért, valamint tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A bannerek hirdetésnek minősülnek. A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi törvény szerint elektronikus hirdetés közzétevőjének minősül. A hírlevél szerkesztett tartalomnak minősül. A hírlevélre történő fel-, illetve leiratkozásra vonatkozóan tekintse meg Adatkezelési tájékoztatónkat.

7. A felhasználói tartalom

A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolgáltató honlapján közzétesz, különösen ideértve a 2.2 pont alatt meghatározott hozzászólásokat, a feltöltött képeket, a személyes adatokat stb. felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a honlapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben, a felhasználó köteles Szolgáltatót az ilyen igények tekintetében mentesíteni. A Szolgáltató kizárólag a honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. A felhasználó a hozzászólás közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak, amit a Szolgáltató jogosult harmadik személyre átruházni. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a honlap ingyenes használatának lehetősége. A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.

8. A felhasználói tartalom eltávolítása

A Szolgáltató a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartja. A véleménynyilvánítás joga igen széleskörű, azonban nem korlátlan jog. A Szolgáltató a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor a felelőssége kizárása érdekében a jogsértő, valamint harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sértő tartalmat eltávolítja, illetve hozzáférhetetlenné teszi rendszerében. A Szolgáltató minden értesítés nélkül – utólagos moderáció keretei között – jogosult eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesnek minősülnek, amelyekről alappal feltételezheti, hogy bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sértheti, különösen, amelyek szerzői jogot sértenek, illetve a jelen Felhasználási feltételekbe ütköznek, valamint amelyek nem felelnek meg a honlap használata során kialakult etikai normáknak. A tartalom eltávolítását alapozzák meg különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak:

 1. A honlap technikai rombolása;
 2. Más felhasználók zaklatása;
 3. Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása;
 4. Hirdetések közzététele a felhasználói tartalomban;
 5. Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés;
 6. Más személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala annak hozzájárulása nélkül.
 7. Olyan hozzászólások közzététele, amik sértik másnak a személyhez fűződő jogait, így különösen a magánélethez, az emberi méltósághoz fűződő jogát;
 8. Olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek sértik más ember szellemi alkotáshoz, így a szerzői joghoz fűződő jogát;
 9. Olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek üzleti titkot sértenek;
 10. Jogellenes tartalom közzététele;
 11. Rémhír terjesztése, hamis és félrevezető információ hozzáférhetővé tétele.

Amennyiben az eltávolított tartalommal kapcsolatban kérdése van, írjon e-mailt az [email protected] e-mail címre.

9. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Szolgáltató nem ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő felhasználói tartalmat és a honlapról linkeken keresztül elérhető más szolgáltató honlapjának jogszerűségét. A honlapon megjelenő felhasználói tartalom és reklámelemek nem tükrözik a Szolgáltató véleményét. A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a felhasználó által az oldalra feltöltött tartalmat. A Szolgáltató nem ellenőrzi a harmadik féltől átvett adatokat. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy ezen tartalmak felhasználásával hozott döntésekért kizár mindennemű felelősséget. A felhasználó a Szolgáltató honlapját saját felelősségére használja. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a Szolgáltató eszközeivel, de a felhasználók hoznak létre. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználók által tanúsított magatartásért. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a Szolgáltató nem felel a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A Szolgáltató nem változtatja meg a felhasználói tartalmakat. A felelősség kizárása érdekében a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja az adott felhasználói tartalmat (hozzászólást, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat), amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes, a jelen Felhasználási feltételekbe ütközik, illetve amennyiben tudomást szerez arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti. A Szolgáltató nem felel az eltávolítással okozott kárért sem a felhasználó, sem harmadik személy felé. A felhasználó köteles a Szolgáltatót kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy az abból eredő követelésből ered. A Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal. A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet a Szolgáltató székhelyére.

10. Értesítések

A Szolgáltató az Felhasználási feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatásokban bekövetkezett változásokról a felhasználókat a honlapon közzétett hirdetményben értesíti. Amennyiben bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, akkor az [email protected] e-mail címre írjon levelet, illetve postai úton a székhelyre küldje azt. Amennyiben jogsértést vélelmez a honlapon, kérjük az [email protected] e-mail címre írjon.

11. Az Felhasználási feltételek és az Adatkezelési tájékoztató módosítása

A felhasználók kötelesek az Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót időről időre áttanulmányozni. A módosított Felhasználási feltételek és az Adatkezelési tájékoztató esetén megjelenik az „új” felirat, annak hatályba lépését megelőző öt napon belül. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató az érvényes Felhasználási feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja.

12. Vonatkozó jogszabályok

A Szolgáltató működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozik. Jelen Felhasználási feltételek 2012. április 5. napjától visszavonásig érvényesek.