Halált hozó hörpölgetés

A kocsmában rendszeres vendég volt az asszony, azaz – a jellegzetes bírósági szóhasználatot idézve – italozó életmódot folytatott. Egy alkalommal aztán tragikusra fordult a hörpölgetés.

BulvárDr. Tanács Gábor2010. 09. 13. hétfő2010. 09. 13.

Fotó: Picasa 3.0

Halált hozó hörpölgetés Fotó: Picasa 3.0

Amikor a hölgy hazafelé indult, a teraszra kilépve szembefordult a bejárattal, majd hátrafelé billent és leesett a félméteres lépcsőn. A balesetben a fejét beütötte, és súlyos sérüléseibe belehalt.

Az elhunyt gyermekei és szülei a kocsmáros ellen kártérítési pert indítottak, mondván: az asszony halálát az okozta, hogy a szóban forgó lépcsőn nem volt korlát, amelyben meg lehetett volna kapaszkodni. Keresetüket az általános felelősségi szabályra, a Ptk. 339-es paragrafusára alapozták. Ez a kártérítésnek három alapvető feltételét szabja: valaki tanúsítson jogellenes magatartást, keletkezzen kár, és a kettő között álljon fenn ok-okozati összefüggés. Mindezeket a károsultnak kell bizonyítania. Amennyiben ez sikerült, akkor a károkozó viszont megpróbálhatja azt bizonyítani, hogy bár a jogellenes magatartása kárt okozott, de ez neki nem róható fel, mert a károkozás elkerülése érdekében ő úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

De mi is lett volna ebben az esetben a jogellenes magatartás? Az, hogy nem volt korlát. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírja, hogy az építményt és egyes részeit úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a rendeltetésszerű használat során biztonságosak legyenek, ne okozhassanak balesetet vagy sérülést (elcsúszást, leesést, áramütést, ne adj’ isten, robbanást). Mivel jelen esetben a váratlanul felbukkanó, korlát nélküli lépcső okozta az asszony vesztét, nyilvánvaló, hogy a kocsma üzemeltetője ezt a szabályt nem tartotta be. A kocsmáros ugyanezt a kormányrendeletet citálta, csak éppen azzal, hogy abban sehol nem szerepel, hogy a fél méter magas terasz lépcsőjéhez neki muszáj volna korlátot állítania.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy az adott helyzetben a fő kérdés nem az, hogy kellene-e a kocsma elé korlát, hanem hogy van-e összefüggés a korlát hiánya és az asszony halála között. Ezért a felpereseknek kellett volna bizonyíta¬niuk, hogy az elhunyt nem esett volna el, ha valamely korlátban meg tud kapaszkodni.

Ám mivel a perben ez nem sikerült nekik, ezért a keresetüket a bíróság elutasította.

Ezek is érdekelhetnek