Nem vétkes, de felelős

Család-otthonTanács Gábor2009. 07. 02. csütörtök2009. 07. 02.
Nem vétkes, de felelős

Egy fiatal srác kőművestanulóként dolgozott egy építési vállalkozónál, aki elvállalta, hogy kicseréli egy iskola ötvenes években épült tornatermének az ablakait. A munkálatok során a tornaterem födémje beszakadt, és két munkás meghalt, köztük a tanuló is. A vizsgálatok során kiderült, hogy a bajt az okozta, hogy a tornaterem építésekor nem támasztották alá megfelelően a födémet, azt az ablakok dúcolták alá, ezért nem omlott be korábban. A gyászoló apa kártérítési pert indított az iskolával – mint az épület kezelőjével – szemben, hogy a fia halála okozta vagyoni és nem vagyoni kárt térítsék meg neki.

A perben az volt a fő kérdés, hogy a tető beomlása kinek a számlájára írható: az építési vállalkozóéra vagy az épület tulajdonosáéra. Nyilván az iskola vezetésének nemigen lehetett fogalma az épületnek az ötvenes évek végén kialakult statikájáról, míg az építési vállalkozónak ez inkább a szakmájába vág. Ugyanakkor az építési vállalkozó pusztán ablakcserére jelentkezett, és mivel a szakma szabályai alapján a legritkább esetben az ablak az, ami a tetőt tartja, ezért kérdéses volt, hogy az ő felelőssége megállapítható-e. Ebben a helyzetben tehát erkölcsi alapon meglehetősen nehéz lett volna dönteni arról, ki is a hibás a kőművestanuló halálában.

Viszont a jog ilyen esetekben különböző felelősségi köröket állapít meg. Az építési vállalkozó azért felel, hogy szakmai hibát ne kövessen el. A bizonyítási eljárás során minden szakértő egybehangzóan állította, hogy az ablakcseréhez nem szükséges statikai vizsgálat, vagyis nem kell ellenőrizni, hogy ha kiveszem az ablakot, beomlik-e a tető, mert annak ettől nem szabad leomlania. A legtöbb kategóriában a jog kijelöl egy végső felelőst, akit – még ha erkölcsi értelemben nehezen tekinthető is vétkesnek – ha valami nagyon balul sül el, elő lehet venni. Az épület tulajdonosa felel minden olyan, az épület hibáival kapcsolatos kárért, amivel összefüggésben nem tudja bizonyítani, hogy az építkezési és karbantartási szabályokat nem sértették meg. Ebben az esetben a szakértők már kimondták, hogy a tornaterem építésekor a kivitelező rosszul végezte a dolgát, és az ebből eredő kárért az épület tulajdonosát terheli a felelősség. Így a kőművestanuló halálával okozott kárt az iskolának kellett megtérítenie.

Ezek is érdekelhetnek