Jogi esetek: Elköltözött tulajdonostárs

Egy ingatlannak két tulajdonosa volt, fele-fele arányban osztoztak rajta. A kényszerű társaságtól mindketten szabadulni igyekeztek: vagy úgy, hogy eladják a maguk részét, vagy úgy, hogy megvásárolják a tulajdonostársét is. Az egyik tulajdonos apja már az Egyesült Államokban élt, oda készült maga is, a család ügyvédje ezért írt a tulajdonostársnak, hogy a fiú eladná a tulajdonrészét, s jelezze, ha élne az elővásárlási jogával.

Család-otthonDr. Tanács Gábor2016. 05. 05. csütörtök2016. 05. 05.
Jogi esetek: Elköltözött tulajdonostárs

Ő igennel válaszolt, de nem jött rá semmilyen reakció, ezt követően még négy levelet írt az ügyvédnek – ám mindegyik visszhang nélkül maradt. Ezek után ez a tulajdonostárs eladta a részét egy vevőnek, a földhivatalhoz azzal adták be az ingatlanbejegyzési kérelmet, hogy az elővásárlási jogosult hozzájárulását azért nem csatolták, mert életvitelszerűen az Egyesült Államokban él, ottani címét nem hagyta meg. A földhivatal bejegyezte a tulajdonosváltozást, erről értesítette a másik tulajdonost, de a levél „Elköltözött” jelzéssel jött vissza.

Az elköltözött – és egy ideig az Egyesült Államokban tartózkodó – fiú hamarosan tudomást szerzett az ügyletről, és jelezte, hogy élni kíván elővásárlási jogával, ezért megtámadta a szerződést a bíróságon. Arra hivatkozott, hogy az elővásárlási jog gyakorlására nem hívták fel, így az adásvételi szerződés vele szemben hatálytalan.

Az eladó azzal érvelt, hogy a szerződés megkötése előtt több levelet is írt az elővásárlásra jogosult jogi képviselőjének, de egyre sem jött válasz. A befejezett adásvételről szóló határozat is „Elköltözött” megjegyzéssel jött vissza. Úgy tudta, hogy a fiú elköltözött az apjához az Egyesült Államokba. A hivatalos lakcímén mások laktak. A joggyakorlat szerint nem kell közölni az eladási szándékot az elővásárlásra jogosulttal, ha a tartózkodási helye miatt ez rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.

Az „amerikás” fiú szerint azonban az, hogy korábban más ügyben nem válaszolt a megkeresésre, illetve, hogy később a neki szánt határozatot nem tudta átvenni, nem érdekes, ettől még az ajánlatot el kellett volna juttatni vagy az ügyvédjéhez, vagy a hivatalos lakcímére, s ez nem járt volna sem nehézséggel, sem késedelemmel.

A bíróság is vele értett egyet: legalább kísérletet kellett volna tenni arra, hogy felhívják az elővásárlási jog gyakorlására. Az, hogy más ügyben írt levelekre nem válaszolt, nem elég a kimentéshez. Vagyis az adásvétel érvénytelen, és a szerződésben foglalt vételárért cserébe a fiú tulajdonába kerül az ingatlan másik fele.

Ezek is érdekelhetnek