Nyugdíj előtti meglepetés

VAN OKA AZ ÖRÖMRE annak a honfitársunknak, aki a nyugdíjkor felé meglehetős egészségben, okos tervekkel és célokkal közelít. Hogy jó kedvét csupán kevés csalódás szeghesse, érdemes a nyugdíjkérelemhez némely igazolás megszerzésébe idejekorán belefogni.

Család-otthonBudai Horváth József2016. 07. 31. vasárnap2016. 07. 31.

Kép: Nagykanizsa, 2012. február 29. Dervalics György kézbesítő (b) a pénzt számolja Sasvári Ferencnének, a nyugdíjas lakásában. Dervalics György 15 éve dolgozik a Magyar Postánál, Nagykanizsán az 1-es számú hivatalban. MTI Fotó: Varga György, Fotó: Varga György

Dervalics György; Sasvári Ferencné
Nagykanizsa, 2012. február 29. Dervalics György kézbesítő (b) a pénzt számolja Sasvári Ferencnének, a nyugdíjas lakásában. Dervalics György 15 éve dolgozik a Magyar Postánál, Nagykanizsán az 1-es számú hivatalban. MTI Fotó: Varga György
Fotó: Varga György

Először is szükség van a szolgálati idő pontos számbavételére.

A hatályos jogszabályok megmondják, hogy ebbe mely időszakok számítanak bele, de főszabályként a munkaviszonyban – leginkább aktív tevékenységgel – eltöltött évek a meghatározóak. A szolgálati időt a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása alapján veszik számításba. Az így nem igazolt szolgálati időt abban az esetben kell figyelembe venni, ha azt az igénylő 1. a foglalkoztató által kiállított egykorú eredeti okirattal (igazolással), 2. a foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alapján kiállított igazolással, vagy 3. egyéb hitelt érdemlő módon bebizonyítja. A szolgálati időbe nem számít bele a fizetés nélküli szabadság vagy a munkavégzés alóli mentesítés időtartama, ha jövedelemkifizetés nem történt. Így például a nők kedvezményes nyugdíjához mindenképpen el kell érni a 40 évi jogosultsági időt, s ezen belül a 32 évi keresőtevékenységgel (munkával) szerzett szolgálati időt.

Nagyon fontos, hogy a nyugdíjba készülő az interneten leellenőrizze, mindenkori munkaadója rendesen fizette-e utána a nyug- díj- és a társadalombiztosítási já- rulékot. Ez az Ügyfélkapu segítségével (https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu) tehető meg, amihez ingyenes regisztrációt kell kérni.

Ha a munkáltató nem fizeti be a járulékokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) bejelentést kell tenni. Az adóhatóság behajtja az elmaradt adókat, ezek a nyugdíjba természetesen beszámítanak.

Sajnos gyakori, hogy egyes nem befizető – leginkább üzemeltetéssel foglalkozó, biztonsági, takarító, munkaerő-kölcsönző – vállalkozások eltűnnek. Ekkor is érdemes bejelentést tenni, mert ha ezt az érintett munkavállaló nem teszi meg, közreműködik a jogsértésben.

A nyugdíj előtt állók kérhetik a nyugdíjbiztosító központi elektronikus rendszerében tárolt szolgálati időket és kereseti adatokat (és ezeket saját egyéni igazolásaival összevetheti).

A kimutatás tartalmazza a biztosításban töltött időszakot és az egyéb szolgálati időt – nők esetében a kedvezményes nyugdíjhoz figyelembe vehető jogosultsági időket is. Ugyanígy megtudható az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulékköteles kereset és a befizetett nyugdíjjárulék nagysága. Az adategyeztetés a www.onyf.hu oldalon ügyfélkapus azonosítással kérhető.

A teljes öregségi nyugdíj megállapításának feltétele a minimum 20 év ledolgozott szolgálati idő, az öregségi korhatár betöltése, s hogy a kérelmező ne legyen semmilyen munkaviszonyban. Tizenöt ledolgozott év esetén – a többi feltétel meglétével – lehetőség nyílik az öregségi résznyugdíj megállapítására.

Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy – a társadalombiztosítóval kötött megállapodás alapján – az öregségi teljes, illetve résznyugdíjhoz szükséges szolgálati időhöz legfeljebb 5 évet visszamenőleges járulékfizetéssel megvásárolhat.

 

NYUGDÍJKORHATÁR
1953-ban születetteknél a betöltött 63. életév.
1954-ben születetteknél a 63. életév betöltését követő 183. nap.
1955-ben születetteknél a betöltött 64. életév.
1956-ban születetteknél a 64. életév betöltését követő 183. nap.
1957-ben vagy azt követően születetteknél a betöltött 65. életév.

Ezek is érdekelhetnek