Vissza az apának

Egy férfi eladta a lakását egy ügyvédnek, akinek a férfi lánya több millió forinttal tartozott. Az adásvételi szerződést úgy kötötték meg, hogy a vevő készpénzben fizeti meg a vételárat, és ha a szerződés napjától számított harminc napig ez nem történik meg, akkor az eladó a szerződéstől egyoldalúan elállhat.

Család-otthonDr. Tanács Gábor2019. 01. 11. péntek2019. 01. 11.
Vissza az apának

Az eladó ügyvédi letétbe helyezte a hozzájárulását a tulajdonjog bejegyzéséhez, amit a szerződés szerint a vételár megfizetése után kaphatott meg a vevő. A vevő megkapta ezt a hozzájárulást, a tulajdonjogát bejegyezték. Az eladó azonban utólag megtámadta a bejegyző határozatot azzal, hogy az adásvételi szerződéstől elállt, mert a vételárat a vevő határidőre nem fizette meg. Ezért kérte a földhivataltól az eredeti állapot helyreállítását.

A vevő azzal érvelt, hogy a vételárat határidőre megfizette az eladónak, de abba beszámította az eladó lányának tartozását is. Az eladó erre azt mondta, hogy a lánya tartozását beszámítani nem lehetett, mert beszámítani csak azt a lejárt tartozást lehet, aminek a kötelezettje a másik szerződő fél.

A vevő úgy érvelt, hogy az ügylet célja részben az volt, hogy az eladó a lánya tartozását így egyenlítse ki, tehát tulajdonképpen tartozásátvállalás történt. Hogy ez volt az eladó szándéka, az kiderül az eset összes körülményéből, tehát abból, hogy bár csak a lánya tartozásával csökkentett vételárösszeget kapta meg, ennek ellenére az ügyvéd átadta a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges, letétbe helyezett hozzájárulást, és az eladó a szóban forgó lakást birtokba adta.

Egyértelmű, hogy valaki másnak a tartozását egy ilyen adásvételben a vételárba beszámítani nem lehet. Kérdés volt azonban, hogy lehetséges-e bármiféle szerződés vagy írásbeli nyilatkozat nélkül úgy értelmezni a történteket, hogy az apa átvállalta a lánya adósságát, amely így vele szemben beszámíthatóvá vált. Mivel az ügylet nagy részéről a lány tárgyalt, és a lakást is ő adta birtokba, viszont az apa beleegyezésének nem találta írásos nyomát a bíróság, ezért úgy döntött, hogy az összes körülményből együttesen sem állapítható meg, az apa beleegyezett volna a lány adósságának átvállalásába. Ez viszont azt jelenti, hogy a vevő nem fizette meg az apának a teljes vételárat, emiatt őt megilleti az egyoldalú szerződésbontás joga. Tehát a tulajdonjog bejegyzését törölni kell, és a lakást vissza kell íratni az apa nevére.