Méltatlan helyzet – családi kálvária

Ellopták apám hangját! címmel 2006. május 12-én megírtuk, hogy az öcsödi Rostás Zoltán több mint másfél millió dollárt, vagyis eladott lemezenként egy dollárt követel egy régi felvételért, mert állítása szerint jogtalanul használták fel az édesapja énekhangját. Az erről szóló írásunkra szegedi olvasónk a honlapunkon talált rá, és érdeklődött a fejleményekről.

Család-otthonBorzák Tibor2021. 02. 05. péntek2021. 02. 05.
Méltatlan helyzet – családi kálvária

Valamikor a kilencvenes évek közepén Rostásék üldögéltek a konyhájukban és hallgatták a rádiót. Egyszer csak felcsendült egy ritmusos dal, melyben jellegzetes hangú cigány férfi énekelte: „Úgy hallgassa (j)az eső suhanását…” Első hallásra biztosak voltak benne, hogy a régen jobblétre szenderült családfő, Rostás Huttyán Károly hangja szól. Az Esik az eső című dalt a börtönben tanulta, ez volt a kedvence. Nem hagyhatjuk annyiban, jegyezte meg fia, Rostás Zoltán, amikor vége lett a számnak. Hosszú kálvária indult el ezzel a kijelentéssel.

Nézzük az előzményeket. Claude Flagel népzenekutató 1977-ben felvételt készített az öcsödi cigánysoron, ekkor énekelt neki Huttyán. Szerződés nem készült, s arról sem volt a családnak tudomása, hogy a belga gyűjtő 1983-ban és 1993-ban lemezen is kiadta az öreg cigány által előadott dalokat, melyek jogdíját eladta a Sony Recordsnak.

A Deep Forest együttesnek megtetszett Huttyán hangja, amit 1995-ben átemeltek a Freedom Cry című világzenei kompozíciójukba – ezt hallotta a rádióban az akkor már nem élő férfi családja. Rostásék mikrobusszal nekivágtak a Nyugatnak, felkeresték a kiadót, a zenészeket, hogy személyesen tisztázzák a jogvitáikat. De senkivel sem tudtak beszélni, így még az ezredforduló előtt bírósághoz fordultak.

– Apám hagyatékának kezelőjeként léptem fel – meséli Rostás Zoltán. – Első fokon zajlott a per, amikor 2000 tavaszán a Claude Flagellel történt megállapodás értelmében a cégétől apám után kaptam 2170 dollár előadói jogdíjat, de szerintem ennél jóval nagyobb bevételtől esett el a családunk. Két testvérem és édesanyám is bekapcsolódott a per­be.

Elsőfokon, 2004-ben elutasították a követelésünket, majd a fellebbezés után újrainduló tárgyalások végére kiderült: az elsőfokú bíróság nem vette figyelembe, hogy a per során több, eltérő időben megvalósult felhasználást sérelmeztünk, és mindegyik esetében más-más jogszabály voltak érvényben.

A perekről készült, rendelkezésünkre álló összefoglalóból kiderül, hogy a 2008-ban megismételt eljárásban már azért utasították el a felpereseket, mert nem Rostás Zoltán, hanem az elhunyt özvegye, Rostás Károlyné érvényesítheti a követelést. Az alperes elévülési kifogásában viszont arra hivatkozott, hogy Rostásné 2007. május 9-én terjesztette elő vagyoni igényét az 1977-ben rögzített és 1995-ben felhasznált cselekményre.

A Fővárosi Ítélőtáblához benyújtott újabb fellebbezés során be is igazolódott, hogy az ilyen követelések öt év alatt évülnek el, ami 2000. december 31-én bekövetkezett. Innen a Legfelsőbb Bíróságra vezetett az út, ahol a Rostás Zoltán által kezdeményezett felülvizsgálati kérelmi ügyben 2009. október 7-én született ítélet, ami lényegében ugyanazt mondta ki, ami már korábban is tisztázódott: a haszonélvezeti joggal rendelkező túlélő házastársat, vagyis özvegy Rostásnét illeti a kártérítés. Végül a Kúrián 2012. március 27-én hivatalból elutasították a felperes perújító felülvizsgálati kérelmét.

Özvegy Rostás Károlyné kártérítési perében 2014. május 29-én született ítélet, de ezt sajnos nem érte meg, 2013-ban meghalt. A lényeg: az eljáró bíróságnak kezdettől fogva észlelnie kellett volna, hogy nem az egyenes ági örökösök jogosultak pert indítani, hiszen nincs olyan törvényi rendelkezés, amely lehetővé tenné számukra a szerzői jogi igény érvényesítését. Ezzel szemben még a 2005-ös megismételt eljárás során is változatlanul folytatták a tárgyalást.

– Hét éven át nem tűnt fel ez az anomália, az eljáró bíróságok súlyos, feltűnően kirívó jogértelmezési hibát követtek el – állapítja meg dr. Szente Zsolt ügyvéd, akit Rostás Zoltán nemrég fogadott fel a továbbiakra.

– Az örökösök a követelésüket változatlan formában fenntartják, kiegészítve azzal, hogy a bíróságok eljárása miatt őket ért érdeksérelem miatt is szeretnék beadni kártérítési igényüket. Most a terjedelmes peranyag tanulmányozása, illetve a jogi lehetőségek mérlegelése tart. Viszonylag szűk a mozgásterünk, és önhibáján kívüli okból több, eljárás indítására alkalmas időpontból is kicsúszott az ügyfelem.

Több mint húsz éve tart a per, de Zoltán nem adja fel. Forrás: Családi archívum

Rostás Zoltán a Deep Forest lemezét kiadó Sony Music ellen is pert indított, ami 2016 áprilisától 2020 júliusáig zajlott, és minden fórumot megjárt. Mindenhol elutasították a keresetét és a felülvizsgálati kérelmét is. Felháborítónak tartja, ha egy világhírű lemezkiadó kizsákmányolhatja mások népi kultúráját, semmibe veszi az előadói jogokat, sem előzetesen, sem utólag nem kér engedélyt egyes felvételek felhasználásához.

– A bíróságok alaptörvénybe ütköző eljárásukkal, majd döntésükkel alapvető jogaim sérülésén túl a vagyonhoz való jogaimat is elorozták, ugyanis nincs olyan alkotmányos érdek, mellyel megmagyarázható lenne, hogy az állam ne fizesse meg az eljárási jogi hiba révén keletkezett veszteségemet – összegzi mondanivalóját Rostás Zoltán.

– Azt is furcsának tartom, hogy a Fővárosi Ítélőtábla a megismételt alapeljárás során nyolcévi pereskedés után elévülés tekintetében helyt adott a másodrendű alperes, a Sony Records keresetének. Ezt a kifogásukat azóta is kétségesnek tartom, mivel csak a másodfokú eljárás alatt álltak elő vele. Egy ilyen lépés erkölcsileg is aggályos a felperessel, vagyis velünk szemben, hiszen a másodfokú eljárás során nincs lehetőségünk bizonyítási indítvány előterjesztésére.

Zoltán méltatlannak érzi a vele történteket. Mivel nem kapott többmilliós kártérítést, továbbra is szegényes körülmények között él. De kemény fából faragták: két évtizednyi hadakozás után még mindig nem adta fel. Véleménye szerint ellopták apja hangját, és ezért elégtételt akar venni.

Ezek is érdekelhetnek