Adóügyek

Ezen a héten B. József olvasónk kérdésére válaszolunk.

Családi körDr. Mészáros Gyuláné2005. 04. 01. péntek2005. 04. 01.
Adóügyek

"Négyen vagyunk testvérek. Szüleink 2002-ben elhaláloztak. Ránk maradt házukat 2004 decemberében nyolcszázezer forintért tudtuk eladni. Miképpen kell érte adóznunk? Egyik testvérünk új lakást épített. Felajánlhatjuk-e neki a ház eladásából befolyt összeget, és ekkor is kell-e adóznunk?"
Az ingatlanértékesítésből származó bevétel adóköteles, de nem kell bevallani és adózni utána akkor, ha egészében ingatlanvásárlásra fordították. Öröklésnél megszerzésre fordított összeg az, amelyet az illeték megállapításához figyelembe vettek. Amennyiben jövedelmük keletkezett, a jövedelem egyenlő a bevétel (az eladási ár) és a levonható kiadások (szerzési érték, a megfizetett illeték, ügyvédi díj, a szerzéssel és eladással felmerült egyéb költségek) különbségével. Az adó mértéke a jövedelem húsz százaléka. A testvéreknek a rájuk jutó egynegyed részekben külön-külön kell bevallani, elszámolni.
A lakásvétel esetén szerzési kedvezmény érvényesíthető. A kedvezmény a lakáscélra felhasznált jövedelem azon része után illeti meg a jövedelemtulajdonost (úgy, hogy az ezután járó adót visszaigényelhetik, vagy ha a bevallás benyújtásáig felhasználták, nem kell azt megfizetni), amelyet saját maga vagy közeli hozzátartozója (a testvér közeli hozzátartozónak számít), volt házastársa részére belföldön lévő lakás építésére fordít. Kedvezményre jogosítja Önöket teljes egészében vagy részben, ha a jövedelmüket az építkező testvérüknek adják át.
Adóbevallás-adási kötelezettségüknek mind a négyüknek 2005. május 20-áig kell eleget tenniük. Az adót, ha az építkezés ez időpontig igazolható módon (amennyiben tehát használatbavételi engedélyt kapnak) megtörténik, és az átadott összeget az építkező testvér igazoltan (számla szerint) az építkezésre használta fel, akkor nem kell megfizetni. Egyébként a bevallás benyújtásának határidejéig az adót meg kell fizetni. Ez utóbbi esetben az adót az előbb ismertetett igazolások benyújtása mellett később (hatvan hónapon belül) visszaigényelhetik.

Ezek is érdekelhetnek