Alázat és derű

Az egyik legrangosabb állami egészségügyi kitüntetésben, Batthyány-Strattmann László-díjban részesült dr. Hirsch Anikó, a Bethesda Gyermekkórház mentálhigiénés osztályvezető főorvosa. Lelkiismeretes szakmai és szervező munkájával, derűs személyiségével már több mint tizenöt éve szolgálja az intézmény eredményes működését.

EgészségünkB. Pintér Dalma2023. 09. 19. kedd2023. 09. 19.

Fotó: Németh András Péter

Fotó: Németh András Péter

 

A doktornőt fiatalon is érdekelte az emberi lélek működése, pszichológiát akart tanulni, a szülei nyomdokait követve gyermekorvosnak készült. Miután 1992-ben elvégezte az orvosi egyetemet, a Heim Pál Gyermekkórházban kezdett dolgozni. Közben nem adta fel az álmát, bekapcsolódott a pszichológiai munkacsoport tevékenységébe. Szakmai mentora, dr. Gallus Klára pszichológus tanácsára módszerspecifikus képzésekben vett részt (például pszichodráma csoport, kognitív viselkedésterápia), később gyermekgyógyász és pszichoterapeuta végzettséget szerzett, majd letette a gyermekpszichiátriai szakvizsgát is.

Dr. Hirsch Anikó, a Bethesda Gyermekkórház mentálhigiénés osztályvezető főorvosa (Fotó: Németh András Péter)

A Bethesda Gyermekkórházhoz 2006-ban került. Az intézményben akkoriban már működött mentálhigiénés munkacsoport, illetve ambuláns gyermekpszichológiai és -pszichiátriai ellátás. 2008-ban létrejött a pszichoszomatikus részleg, ahol két pszichiáter foglalkozott a fiatalok lelki egészségével. Ma már öt részleg működik, s majd’ negyvenfős szakmai munkacsoport végzi a pszichiátriai betegséggel élő gyerekek és családjaik ellátását, gyógyítását.

Komplett pszichorendszert építettek fel az évek során, a munkaterület és az orvoscsapat bővülésével egyre több részlegük kapott otthont a kórházban. Létrejött az idegrendszeri fejlődési zavarokkal foglalkozó ADHD-ambulancia és a korai fejlesztőközpont, a Bethesda-KIDSZ. Idővel megalakult a szomato-mentál részleg, ahol más szomatikus osztályokkal együttműködve a súlyosan traumatizált és a krónikus beteg gyerekek rehabilitációs folyamatát segítik. Az Ilka utcai pszichoszomatikus részleg mentálhigiénés osztállyá, ambulanciává fejlődött, melynek vezetője dr. Hirsch Anikó csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta lett.

– A gyermekek, a serdülő kamaszok mentális, pszichés problémáinak a súlya növekszik, és egyre jobban áthatja az életüket, s éppúgy a szülőkét, a családokét is. Ugyanakkor nem feltétlenül a legsúlyosabb betegségek száma nő rohamosan, sokkal inkább arról van szó, hogy a funkciózavar határán lévő fiatal állapotát például a kamaszkorral együtt járó szokványos krízishelyzet a valódi pszichopatológia – az elme kóros működése – irányába mozdítja. Fontos, hogy fejlődésben lévő idegrendszerrel foglalkozunk, ezért markáns, végleges diagnózist ezekben az esetekben általában nem állíthatunk fel, mert a gyermek személyisége még érik, változik. Az osztályon négytől tizennyolc éves korig különféle korcsoportok szerinti bontásban fogadunk gyerekeket komplex diagnosztikus céllal. A csoportvizsgálatokkal módunk nyílik megfigyelni őket társas helyzetekben, játék- vagy étkezési szituációban, közös feladatvégzés alkalmával. Így teljesebb ismeretet kapunk a gyermekről, illetve az őt érintő betegségről. A munkánk másik része a terápia. Egy időben több ambuláns csoportunk működik: például segítséget nyújtunk evészavarral vagy személyiségfejlődési problémával érintett gyerekeknek, vezetünk művészetterápiás csoportokat is. Komplex, integratív eszközrendszerrel, holisztikus gyermekgyógyítási szemlélettel végezzük a munkákat. A terápia része, hogy a pszichés vagy mentális problémával érintetteknek segítsünk visszakerülni az óvodába, iskolába. Lényeges, hogy a család egészét bevonjuk a kezelésbe, hiszen a közvetlen környezet támogatása nélkülözhetetlen a sikeres gyógyulás érdekében – hangsúlyozza dr. Hirsch Anikó.

Nevelésünkben is hordozzuk

A pszichiátriai kórképek – melyeket részben genetikai, valamint környezeti tényezők együtt, egymásra hatva hoznak létre – tünetei generációról generációra súlyosbodnak. A szülő tovább örökítheti a lelki nehézséget (például a szorongásra való hajlamot), de a saját nevelési stílusában is hordozhatja azt. Tehát akaratlanul olyan légkörben neveli a gyermekét, amely őt hajlamossá teszi a szorongásra, a depresszióra.

Osztályvezetői tevékenysége mellett ma is kivételes alázattal és empátiával vállalja a legsúlyosabb pszichiátriai betegséggel küzdő gyermekek és családjaik krónikus gondozását. Legfőképpen a személyiség-fejlődési és evészavarokkal, a magatartás- és viselkedésproblémákkal küzdőknek nyújt segítséget. A hazai gyermekellátásban elsőként honosította meg az áttétel-fókuszú pszichoterápiát (TFP-A) kórházi hátterű rezsimben. Továbbá ő a határon túli magyar gyermekpszichiáterek, -pszichológusok hatodik éve működő továbbképzésének főszervezője, előadója és gyakorlati vezetője. Az egészségügyi ellátás fejlesztéséért végzett kimagasló szakmai tevékenységéért – amiért neki ítélték az életműdíjat – a kollégái is felnéznek rá.

A diagnosztika, a terápia a munkája egyik legkedvesebb része. Temérdek vezetői, szervezői teendője mellett nem könnyű feladat ezekben tevőlegesen részt vennie, hiszen mindkét terület figyelmet, elköteleződést igényel. A diagnózis során kvázi detektívként kell működni, leülni egy gyerekcsoportban és figyelni a jelenlévők viselkedését. Majd a sok apró részletből összeáll a teljes kép a betegségről, amelyre rövidesen a megoldás is megszületik. A terápiában számára igazi szakmai élmény, amikor az orvos és a gyermek, a család között létrejön a bizalmon nyugvó kapcsolat. Az pedig semmihez sem fogható érzés, amikor a gyermek viselkedése elkezd változni, mert a gyógyulás útjára lépett.

Egyre többeket érint

A kétezres évek elején világméretű felmérésben mutatták ki, hogy minden ötödik gyermeknél pszichés, mentális probléma, viselkedési, magatartási gond áll fenn. Hasonló vizsgálatot végeztek 2010-ben, amiből kiderült, hogy minden hetedik gyermeknél ez a probléma olyan súlyos, amely már pszichiátriai betegséget jelent.

 

 

 

Ezek is érdekelhetnek