Beszélnek a munkavédelemről...

A gazdasági élet szereplői elsősorban a rövid távú gazdasági túlélésért küzdenek, a munkavédelemre már nem fordítanak gondot - hallhattuk egy közelmúltban megrendezett gödöllői tanácskozáson.

EgyébPethes József2004. 07. 16. péntek2004. 07. 16.
Beszélnek a munkavédelemről...


Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) adatai szerint az egyes munkáltatók között jelentős különbségek vannak, a tőkeerős cégeknél például fontos szempont a munkavédelem. A kis- és középvállalkozások egy része elavult, leszerelt gépek importálásával kezdi vállalkozását, vagy megszüntetett hazai cégektől átvett, amortizálódott gépeket használ. A műszaki állapot elhanyagolásával, az alacsony bérért dolgozó munkavállalók többletterhelésével a munkabiztonság elemi színvonalát sem érik el.
A gépeket gyakran védőberendezések nélkül állítják üzembe, a védőeszközöket nem biztosítják vagy használatukat mellőzik. Ahol elterjedt a feketemunka, a munkaadó jóformán rá se hederít a munkások védelmére. A munkáltatókat általában nem is érdekli a téma, hiányosak az ilyen irányú ismereteik, és ha számon kérik őket, sokszor felfortyannak.
A tanácskozáson elhangzott, hogy bár csökkent a munkahelyi balesetek száma a nyolcvanas évek végétől, de az nem a javuló munkakörülményeknek köszönhető. Oka az, hogy a termelés jelentősen visszaesett, a munkavállalók száma csökkent, nagymértékben lazult a munkavédelemhez kapcsolódó adminisztrációs figyelem, és nagyobb a be nem jelentett munkabalesetek aránya. A kilencvenes években a tendencia megváltozott, ismét több lett a munkahelyi baleset.
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség munkatársai 2002-ben átfogó ellenőrzést végeztek a mezőgazdasági erő- és munkagépekre vonatkozóan 1330 gazdálkodó szervezetnél. Megállapították, hogy a vizsgált erőgépek 14 százalékára a tulajdonos nem rendelkezett üzemeltetési dokumentációval, főként az MTZ típusok esetén. Az ellenőrzött munkaeszközök 18 százalékáról kiderült, a biztonsági berendezések valamelyike üzemképtelen, legfőképpen az állattartó telepeken üzemeltetett húsz-harminc éves traktoroké.
Megállapították, hogy a mezőgazdaságban alkalmazott gépek, berendezések üzemeltetésével összefüggő munkabiztonsági feltételek általában kedvezőtlenek. A biztonságos munkavégzés feltételrendszerében az elmúlt egy-két évben sem következett be lényeges javulás, a termelési feltételek fenntarthatóságának követelményei között a biztonság, illetve a munkavédelem általában továbbra is elenyésző jelentőségű. Tapasztalatok szerint a kisgazdaságok helyzete az átlagosnál is rosszabb. Az általános információhiányból adódó kedvezőtlen helyzeten úgy próbálnak segíteni, hogy tájékoztató füzeteket bocsátanak közre.

Ezek is érdekelhetnek