Milyen lehetett Jézus?

Egy tévésorozat - címe: Az Isten fia - a legújabb történelmi és tudományos kutatásokat a legkorszerűbb számítógépes grafikai módszerekkel ötvözve megpróbálja bemutatni a Názáreti Jézus történetét. Valójában ki is volt Jézus, milliónyi ember hitének forrása, háborúk ezreinek oka és megszámlálhatatlan művészeti alkotás ihletője. Lázadó? Próféta? Igaz, hogy több volt, mint más közönséges emberek?

Egyéb2004. 07. 09. péntek2004. 07. 09.
Milyen lehetett Jézus?

A Discovery Channel dokumentumfilmje igyekszik kideríteni, mit és miért tett Jézus.Egy kisvárosi ács nagy szerepet töltött be a vallás történetében, és megváltoztatta a történelmet. Az Isten fia visszavisz minket az időben a régészet, a csillagászat, a tudományok és a történelem legújabb eredményeit felhasználva. A számítógépes grafika hihetetlenül pontosan vetíti elénk azt a tájat, ahol a Megváltó élt, Betlehem, Jeruzsálem és Capernaum városát is.A film nyomós érveket sorol fel amellett, hogy Jézus valóban itt járt a Földön. Bemutatja a jászol létezésének bizonyítékait, lefesti a hajlékot, ahol a szent család élt, és beszámol arról a felfedezésről is, amely szerint a betlehemi csillag egy különleges csillagászati együttállás eredménye.{p} A műsorban egy új elméletről is szó esik, amelyik szerint Jézus barlangban született, nem pedig  istállóban. A készítők meglátogatják Betlehemben a Születés Templomát, a pontos helyet, ahol Isten fia a világra jött, és elmennek egy rég elhagyott faluba, hogy megrajzolják azt a társadalmi környezetet, amelyben Jézus élhetett.A galileai Názáret ma hatvanezer fős, virágzó város, a régi településből nagyon kevés maradt fönn. De Jézus itt nőtt fel, így a régészek rekonstruáltak egy galileai települést, amilyenben élhetett. Amikor 12 éves volt, Mária és József elvitte őt Jeruzsálembe a zsidó húsvétra. Ekkor ellátogattak a templomba, ami valószínűleg nagy hatással volt Krisztus formálódó politikai és vallási nézeteire. A számítógépes grafika segítségével teljes dicsőségében csodálhatjuk meg az azóta elpusztított második templomot.A film ezután Jézus ébredő politikai nézeteivel foglalkozik. Názárethez közel a régészek feltárták Sepphoris romjait, a dúsgazdag városét, ahol Jézus megismerkedhetett az uralkodó társadalmi rétegekkel. Az adás készítői meglátogatják és bemutatják azokat a helyeket, ahol Jézus leghíresebb beszédeit tartotta, ahol látomásait megosztotta a tömegekkel. Felfedik, hogyan törte át a társadalmi korlátokat, és miért képviselt akkora veszélyt a zsidó vezetőkre.{p} Megvizsgálják Jézus drámai bevonulását Jeruzsálembe. A templomból a zsidó húsvét idején kiűzte a kufárokat, tettével kivívta mind a vallási hierarchia, mind a római hatóságok dühét.A műsor megvizsgálja, miért halt meg Jézus: elárulták, vagy a halál is része volt tervének? A sorozat tisztázni próbálja, hogyan zajlott az utolsó vacsora, mi történt a Getsemáne-kertben, hogyan halt meg Jézus, és mi történt a holttesttel: felemelkedett a menynyekbe vagy ellopták, illetve milyen lehetett a Názáreti külleme. A tanítványok vajon tényleg látták testi mivoltában, vagy csak hallucináltak? Végül első századi zsidó koponyák segítségével megpróbálják rekonstruálni azt az arcot, amely valaha Krisztusé lehetett.Festmények és szobrok ezrei Jézust szögekkel átütött tenyérrel ábrázolták a kereszten. Feltételezések szerint valószínűbb, hogy a szögeket a csuklón szúrták át. Kétezer éven át Júdás neve egyet jelentett az árulással, a hűtlenséggel és a csalárdsággal. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Júdás valójában Jézus utasítása szerint cselekedett. A vita az árulás szó görög eredetijének fordítása körül zajlik: ez egyesek szerint átadást, átruházást is jelent. Amikor Jézus megparancsolja Júdásnak az utolsó vacsorán, hogy "menj, és tedd, amit tenned kell", akkor talán egyszerűen egy korábbi utasítás végrehajtására szólítja fel őt, a csapat "ügyintézőjét"?Lukács evangéliuma szerint Jézus a Getsemáne-kertben letartóztatása előtt elment egyedül imádkozni.{p} Az evangelista följegyezte, hogy miközben Krisztus imádkozott, az izzadság nagy cseppekben csorgott róla, mintha vér lenne. A tudósok és a szkeptikusok ezt sokszor kétségbe vonták, de az orvosszakértők szerint ez nemcsak hogy lehetséges, hanem dokumentumok tanúsága szerint ilyesmi már több esetben is megtörtént. Bizonyítékok igazolják, hogy egy viharba került tengerész, London bombázása idején egy fiatal lány, valamint a bitófához vezető úton több fogoly is hasonló tüneteket mutatott. Különleges helyzetekben, amikor valaki nagyon aggódik, az orvosok szerint előfordulhat, hogy az artériákból a vér átszivárog az izzadságcsatornákba. Ez történhetett Jézussal is.A megszokott kép szerint Jézus hosszú hajú, angyali arcú fehér ember volt. Átlagos első századi zsidó férfiak koponyáinak vizsgálata alapján nem kizárt, hogy a Názáreti valójában takaros szakállú, rövid hajú, sötétes bőrű férfi volt.Az emberek évszázadok óta Leonardo da Vinci híres festménye alapján képzelik el az utolsó vacsora ülésrendjét. Jézus egy hosszú, egyenes asztal közepén ül, két oldalán hat-hat tanítvánnyal. A korszak étkezéssel kapcsolatos szokásait megvizsgálva a szakértők kiderítették: akkoriban a Közép-Keleten alacsony, U alakú asztalok voltak elterjedtek, székek helyett pedig párnákon ültek az étkezők, a bal könyökükön támaszkodtak, miközben jobb kezükkel szájukhoz emelték a falatot. A díszvendégnek nem középen, hanem az asztal egyik végén kellett helyet foglalnia, egy hű társával az oldalán. Ez összhangban van János evangéliumának azon részletével, amely szerint János, az a tanítvány, akit Jézus szeret, az asztalnál Jézus mellére borult.Az Isten fia. A film első részejúlius 14-én 22 órakor látható.

Ezek is érdekelhetnek