Besegít az önkormányzat

Békéscsaba önkormányzatának néhány családot tartós és nagy összegű lakbérhátraléka miatt ki kellett lakoltatnia a bérlakásból. Hogy a hasonló eseteket megelőzhessék, a város képviselő-testülete év eleje óta segíti a hátrányos helyzetű családok adósságkezelését.

EgyébMolnár Lajos2004. 08. 13. péntek2004. 08. 13.
Besegít az önkormányzat

A program pénzügyi támogatásból és tanácsadói segítségből tevődik össze. A békéscsabai önkormányzat kimutatása szerint 2001. november eleje és 2003. március vége között önkormányzati lakbérrel tizennyolc család tartozott, összesen 1 millió 272 ezer forint értékben, háromszázhét család 10 millió 928 ezer forintos víz-és csatornadíj-hátralékot halmozott fel, áramdíjjal tizenhatan, gázdíjjal kilencen és központifűtésdíjjal ötvenöten maradtak adósak. Az adósságkezelés az önkormányzati lakbérhátralékra, illetve a víz- és csatornadíj-tartozásra terjed ki. Bár a becslések szerint Békéscsabán több száz család képtelen volt fizetni a számlákat, adósságkezelésre eddig csak tizenkét kérelem érkezett be. Csereiné Árgyelán Anna, a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat igazgatója elmondja, a rendelet azokra vonatkozik, akik az elmúlt másfél évben legalább ötvenezer forint tartozást halmoztak fel, ugyanakkor az adósságkezelésbe bevont összeg nem haladhatja meg a kétszázezer forintot. Feltétel, hogy az egy főre jutó jövedelmük nem lehet több az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresénél, azaz 34 800 forintnál. Egyedülállók esetén az önkormányzat kétszáz százaléknál, 46 400 forintnál húzta meg a határt.

{p} Az adósnak vállalnia kell, hogy a tartozásnak legalább huszonöt százalékát egy összegben, avagy - a hitelező hozzájárulásával - a teljes összegét legfeljebb tizennyolc havi részletben kifizeti. A bajba jutottnak a kérelem benyújtásától együtt kell működnie a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tanácsadójával, aki a család jövedelmét megvizsgálva segít az életvezetésben.- Az adósságkezelés lehetővé teszi, hogy a családok megkapaszkodjanak, ne adósodjanak el annyira, hogy a kilakoltatás réme fenyegesse őket - fogalmaz az igazgató. - Az önkormányzat a hetvenöt százalékos támogatásával a meglévő adósság nagyobb részét átvállalja, az újabb számlák kifizetéséhez pedig lakásfenntartási támogatással járul hozzá. Az igazgató irodájában találkozom Tóth Istvánnéval, egyikével azoknak, akik az adósság kezelésére benyújtották kérelmüket. Tizennégy esztendeje egyedül neveli három fiát, férjétől a gyerektartást bíróság segítségével sem tudta behajtani. Mindhárom fiú még tanul. A család mindig önkormányzati bérlakásban élt, a legutóbbi időkig rendesen fizették a számlákat. A télen a megemelt gázdíj - korábban sohasem fizettek 26 ezer forintos gázszámlát - megingatta a családi költségvetést.

{p} A legkisebb fiú tehetséges sportoló, Debrecenben a DVSC igazolt labdarúgója taníttatása különösen költséges. A családanya havi nettó 53 ezer forintot keres, jövedelmük a családi pótlékkal együtt 66 ezer forint. A kommunális díjak emelkedése miatt a családnak az elmúlt évben százezer forint lakbér-, illetve víz- és csatornadíj-hátraléka keletkezett. A többi szolgáltatónak, ha késessel is, tudtak fizetni. - Az adósságkezelés lehetőségéről a családsegítő szolgálatnál értesültem - emlékszik vissza Tóth Istvánné. - A lakbérhátralékot, pontosabban annak a rám háruló huszonöt százalékos részét a dupla családi pótlékból szeretném kifizetni egy összegben, a víz- és csatornadíj-tartozást pedig tizennyolc hónap alatt törleszteném le, kerekítve ezer forintjával. Úgy látja, önhibáján kívül került ilyen nehéz helyzetbe, és tudja, az övén kívül más családok is élnek így Békéscsabán.

Ezek is érdekelhetnek