EURO-levelek

Az európai uniós csatlakozás több száz kérdést vet fel a mezőgazdaság szabályozásával kapcsolatban. A gazdálkodókat segítendő e kérdésekből és a válaszokból közlünk hétről hétre egy csokorra valót. (A válaszok megfogalmazásában nagy segítséget nyújtottak a Magyar Agrárkamara szakemberei.)

Egyéb2004. 08. 06. péntek2004. 08. 06.
EURO-levelek


Van-e támogatás meliorációs és öntözésfejlesztési beruházásokhoz?
- Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programon belül támogatott tevékenység a meliorációs és az öntözési beruházás is. A támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A támogatás mértéke a beruházás nettó értékének legfeljebb ötven százaléka. A fiatal gazdálkodók és a kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók kiegészítő támogatásban részesülnek. Egy pályázatra igényelhető támogatás minimális összege 1,1 M Ft, maximális összege 65,8 M Ft.

Az uniós csatlakozást követően milyen formában lehet kedvezményesen megoldani a mezőgazdasági erő- és munkagépek beruházásait - leszámítva az esetlegesen fenntartható jelenlegi nemzeti támogatások mértékét és a maximum három év időtartamot?
- A csatlakozás után Magyarország jogosulttá vált az EU Strukturális Alapjai támogatásának igénybevételére. A támogatási lehetőségek számbavételére és rendszerezésére készült a Nemzeti Fejlesztési Terv. A benne meghatározott célokat ágazati és regionális operatív programok tartalmazzák részletesen. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) az európai mezőgazdasági és orientációs pénzügyi eszközökből támogatható intézkedésekre terjed ki. Az AVOP három fő prioritást jelöl meg. Ezek egyike a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban, melynek intézkedései között szerepel a mezőgazdasági beruházások támogatása, ezen belül a növénytermesztés és állattenyésztés gépeinek, technológiai berendezéseinek korszerűsítése, a technológiai színvonal emelése, a termékek minőségét javító új technológiák bevezetése.
A mezőgazdasági gépek és berendezések társfinanszírozott formában kerülnek támogatásra. A támogatás formája vissza nem térítendő - legfeljebb ötven százalékot elérő - tőkejuttatás, amit pályázatos rendszerben vehetnek igénybe a gazdálkodók, ha gazdaságilag életképesek, illetve a támogatás révén életképessé és versenyképessé válnak.
{p}
Miből van saját tőkeereje az elszegényedett gazdálkodónak technikai, technológiai fejlesztéshez 2004. május 1-je után?
- A növekvő támogatás és a biztonságos értékesítési ár hatására képződő jövedelemből.
A vidékfejlesztési támogatás egyik formája lesz az ún. félig önellátó gazdaságok támogatása - ezek a nagyon kis gazdaságok -, amelyek évi 1000 euró (kb. 250 000 Ft) támogatásra pályázhatnak erősen könnyített feltételekkel.

Tőkehiány van, hitelfedezetként a bank - amelynél próbálkoztam - mégsem fogadja el a földet. Miért van ez így?
- Minden bank saját maga alakítja ki üzletpolitikáját. Annak értelmében határozza meg azt is, hogy mit fogad el hitelfedezetként.

A Konzumbank családi gazdaságnál a fedezetbiztosítást 165 százalékra emelte fel. Miért? Egyáltalán megteheti?
- Minden bank saját maga alakítja ki üzletpolitikáját, így megteheti.

A termelési hitelek lejáratát az uniós támogatások és az intervenció időpontjához igazítják-e?
- Az Európai Unióban az elfogadott támogatási ígérvény alapján igényelhető hitel, hazánkban is vélhetően lesz hasonló, de ez banki hatáskörbe tartozik.

A támogatások utólagos kifizetése miatt a belépéskor egy év kimarad a támogatásból. A termelők hogyan bírják ezt ki, ha nem kapnak kedvezményes kamatozású áthidaló hitelt?
- Az uniós támogatások 2004 végén kerülnek kifizetésre, amelyek az Európai Unió költségvetésében 2005-ben jelennek meg. Az első évre előlegfolyósításról készült egy javaslat, amelynek az eljárásrendjét most alakítják ki, továbbá készül egy 100 Mrd Ft-os hitelcsomag is.

Ezek is érdekelhetnek