Anyanyelvi őrjárat

Körgyűrű

EgyébGrétsy László2004. 11. 19. péntek2004. 11. 19.
Anyanyelvi őrjárat


Nagyon érdekes kérdést kaptam attól a kedves levélírótól, aki nevét így írta alá a levélben is, de még a boríték Feladó című rovatában is: Görgeyné Mari néni. Idézek belőle: "Van egy nagy búbánatom, s valamiképpen szeretném megosztani Önnel. Ez nem más, mint a következő furcsa szó: körgyűrű. Hát lehet egy kör más, mint gyűrű, és lehet egy gyűrű más, mint kör? Ha meg nem lehet, miért van mégis?"
Köszönöm a remek kérdést. De azt már válaszom kezdetén jeleznem kell: ha valóban nem lenne más a kör, mint a gyűrű, könnyebb dolgom volna, mert akkor azt mondhatnám, a két szó között mellérendelő viszony van, s ilyen esetekben ezek az egymás mellett álló szavak többnyire egymás hatását erősítik, nyomatékosítják. Véletlenül éppen olvasónk kérdésében is megbújik egy ilyen kettőzős szó, hiszen a mondatában szereplő búbánat összetétel mindkét tagja szomorúságot, lelki fájdalmat fejez ki, s íme, a búbánat szót mégsem érezzük rossznak, inkább nyomatékosító szerepet tulajdonítunk neki. A búbánat voltaképpen nem más, mint tartós, mély bánat, illetve bú. Szerkezetét, jellegét tekintve hasonló ehhez hírnév vagy dúsgazdag szavunk is.
Csakhogy a kör és a gyűrű korántsem ugyanazt jelenti, sőt, nagyon is sok különbség van köztük. Mindkét szó több értelmet is hordoz. A kör-nek tíznél is több jelentése van. Itt most csupán néhányra utalok: 1. 'olyan zárt görbe vonal, amelynek minden pontja egyenlő távolságra van a középponttól' 2. 'céltáblán a nagyságban növekvő, számértékben csökkenő karikák valamelyike', például "a versenyző 97 kört lőtt" 3. 'futópályán (mégpedig többnyire nem is kör alakú, hanem ovális pályán) egyszeri körülfutás', például: "még négy kört kell megtenniük a futóknak" 4. 'együvé tartozó személyeknek akár egyesületbe is tömörült csoportja' (baráti kör, színjátszó körök) stb.
A gyűrű is jelent többfélét is: ujjon viselt ékszert; madarak lábára húzott karikát; általában karika alakú tárgyat vagy eszközt (kútgyűrű); valakikből, például katonákból álló zárt vonalat: "sikerült áttörniük az ellenség gyűrűjén"; sporteszközt, illetve azon végrehajtott tornagyakorlatot mint versenyszámot ("gyűrűn a magyar versenyző győzött"); stb. Kiépített autóutat azonban nem jelent a gyűrű. A körgyűrű szóösszetétel azonban éppen ebben az utóbbi értelemben használatos!  Pontosabban két jelentése is van. Az egyik: 'két koncentrikus körvonal közötti síkfelület'. (Ez matematikai szakszó. Olvasóim talán elengedik nekem a bővebb kifejtést.) A másik: 'nagyvárosnak külső kerületeit elkerülő vagy azokon átvezető, különösen az átmenő forgalom számára kiépített autóút'. Bár ez is tekinthető szakszónak, mivel a közlekedéssel kapcsolatos szókincs része, sokan ismerik s használják; legalább annyian, mint ahányan az általa jelentett utat.  Baj az, hogy ennek az útnak, amely rendeltetését tekintve bizonyos fokig kétségtelenül különbözik az egyéb kiépített autóutaktól, például az M3-as vagy az M7-es autópályától, egyedi elnevezése is van? Én úgy érzem, ez inkább gazdagodásként értékelhető. Arról pedig szó sincs, hogy ez a szó valami egészen új csinálmány volna! Jelentését én a Magyar értelmező kéziszótárból idéztem (2003), de benne van a szó a Magyar helyesírási szótárban is (1999), sőt, még külön értelmezés nélkül ugyan, de már megtalálható A magyar nyelv értelmező szótára című, hétkötetes, hatalmas munkában is. A szótárnak az a kötete, amely ezt a szót tartalmazza, nem egy vagy két éve, több mint négy évtizede, 1961-ben látott napvilágot!
Levélírónk búbánata olyankor valóban jogos, amikor olyan összetételekre bukkan, amelyekben az összetétel két tagja lényegében ugyanazt jelenti, de sem mellérendelő viszonyban nem áll, azaz nem nyomatékosító szerepű, sem új jelentést nem tartalmaz, hanem egymás hatását gyengíti. Én is találkoztam már effélékkel. Például ezzel: dallammelódia. a körgyűrű azonban nem ilyen!

Ezek is érdekelhetnek