EURO-levelek

A közelgő európai uniós csatlakozás több száz kérdést vet fel a mezőgazdaság szabályozásával kapcsolatban. A gazdálkodók felkészülését segítendő e kérdésekből és a válaszokból közlünk hétről hétre egy csokorra valót. (A válaszok megfogalmazásában nagy segítséget nyújtottak a Magyar Agrárkamara szakemberei.)

EURO-LEVELEK2004. 04. 30. péntek2004. 04. 30.
EURO-levelek

{p}
Hogyan oldható meg a kedvezőtlen adottságú területek hasznosítása, hogy az itt élő népesség életminősége ne romoljon?
- A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv tartalmaz intézkedést a kedvezőtlen adottságú területek támogatására.

A csatlakozás után milyen európai uniós és/vagy nemzeti támogatásra számíthatnak a termelők az öntözés fejlesztéséhez; általában a vízgazdálkodás terén milyen megoldásokat kínál az EU?
- Az Európai Unióban a vidékfejlesztési és strukturális támogatásokon keresztül van lehetőség az öntözés fejlesztésére, többletköltségeinek elismerésére. Hazánkban a Vásárhelyi terv keretében (a gátrendszer mellett) víztározók kiépítésére is készültek tervek.

A csatlakozás után elemi kár (aszály) esetén kaphatnak-e támogatást a termelők a nemzeti pénzügyi alapból? Az EU szabályozó rendszerében létezik-e például aszálykárenyhítés?
- A közös agrárpolitikában nincs külön szabályozás az aszálykárok enyhítésére de, - mint az 2003-ban is történt - egyedi elbírálás alapján a bizottság elkülöníthet pénzt az elemi károk enyhítésére. Nemzeti szinten ez a lehetőség létezik a gazdák számára.
{p}
Milyen támogatásban részesül a fenyőfa(karácsonyfa)-termesztés, milyen kategóriába sorolható be?
- A karácsonyfa-termesztés nem jogosult támogatásra.

Az agrár-környezetgazdálkodási programba 2002-ben bekapcsolódtam, és ez 5 éves elkötelezettséget jelent. Az európai uniós - NVT-ben szereplő - agrár-környezetgazdálkodási támogatást én megkaphatom-e, és ha igen, milyen feltételekkel?
- Igen, a környezetgazdálkodási feltételeket minden nemzet saját hatáskörben állapítja meg. A feltételek kidolgozása még nem történt meg, ezért annak szintjét még nem ismerjük, de Ön, mint aki már bekapcsolódott a programba, a jogszabályban megállapított feltételekkel jogosult lesz a támogatás igénybevételére.

Az ivóvízbázis területén gazdálkodókat kötelezhetik-e műtrágya- és vegyszermentes gazdálkodásra? Ha igen, akkor erre a jövedelem-kiesésre kapnak-e kompenzációt az Európai Unióban?
- A környezetvédelmi korlátozások alá eső területek támogatását a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv tartalmazza. Az ilyen területen gazdálkodók normatív alapon jutnak kompenzációs támogatáshoz, ha az előírt követelményeket betartják és ötéves szerződést kötnek.
{p}
A jelenlegi hazai szabályozás szerint támogatás igényelhető a nitrát szennyezés megszüntetésére. Az Európai Unióban ezzel ellentétes szabályozás érvényesül a 1257/1999./EK rendelet 16. cikke szerint. A csatlakozás után várható-e, legalább átmeneti időre, a hazai támogatás fenntartása?
- A 91/676/EGK irányelv, az ún. nitrát irányelv magyarországi bevezetését szolgáló 49/2001. (IV.3.) Korm.-rendelet trágyakezeléssel, -tárolással kapcsolatos előírásainak betartását hivatott támogatni a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet a 7. §-ban, illetve a 4. számú mellékletben meghatározottak szerint. A 1257/1999/
EK rendelet 16. cikke rendelkezik arról, hogy környezetvédelmi megszorítások alá eső területeken gazdálkodók milyen támogatásban részesülhetnek bevételkiesésük, illetve pótlólagos költségeik kompenzálására. A 1257/1999/EK rendelet végrehajtásáról a bizottság 2002. február 26-i 445/2002/EK rendelete a feltételeket meghatározó bevezető (9) bekezdésében egyértelműen kimondja, hogy a "nitrát" irányelv által meghatározott megszorítások alkalmazásából származó költségekre és bevételkiesésre nem adható kompenzáció, tehát ezeket ki kell zárni a 1257/1999/EK rendelet 16. cikkének hatálya alól. A jövőben abban az esetben várható a beruházások ilyen célú támogatása, ha az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) szerinti beruházási támogatások ezzel a konkrét céllal elfogadásra kerülnek.

Ezek is érdekelhetnek