EURO-levelek

Az európai uniós csatlakozás több száz kérdést vet fel a mezőgazdaság szabályozásával kapcsolatban. A gazdálkodókat segítendő e kérdésekből és a válaszokból közlünk hétről hétre egy csokorra valót. (A válaszok megfogalmazásában nagy segítséget nyújtottak a Magyar Agrárkamara szakemberei.)

EURO-LEVELEK2004. 08. 13. péntek2004. 08. 13.
EURO-levelek


Van-e támogatás meliorációs és öntözésfejlesztési beruházásokhoz?
- Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programon belül támogatott tevékenység a meliorációs és az öntözési beruházás is. A támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A támogatás mértéke a beruházás nettó értékének legfeljebb ötven százaléka. A fiatal gazdálkodók és a kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók kiegészítő támogatásban részesülnek. Egy pályázatra igényelhető támogatás minimális összege 1,1 M Ft, maximális összege 65,8 M Ft.

Az uniós csatlakozást követően milyen formában lehet kedvezményesen megoldani a mezőgazdasági erő- és munkagépek beruházásait (leszámítva az esetlegesen fenntartható jelenlegi nemzeti támogatások mértékét és a maximum három év időtartamot)?
- A csatlakozás után Magyarország jogosulttá vált az EU Strukturális Alapjai támogatásának igénybevételére. A támogatási lehetőségek számbavételére és rendszerezésére készült a Nemzeti Fejlesztési Terv. A benne meghatározott célokat ágazati és regionális operatív programok tartalmazzák részletesen. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) az európai mezőgazdasági és orientációs pénzügyi eszközökből támogatható intézkedésekre terjed ki. Az AVOP három fő prioritást jelöl meg. Ezek egyike a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban, melynek intézkedései között szerepel a mezőgazdasági beruházások támogatása, ezen belül a növénytermesztés és állattenyésztés gépeinek, technológiai berendezéseinek korszerűsítése, a technológiai színvonal emelése, a termékek minőségét javító új technológiák bevezetése.A mezőgazdasági gépek és berendezések társfinanszírozott formában kerülnek támogatásra. A támogatás formája vissza nem térítendő - legfeljebb ötven százalékot elérő - tőkejuttatás, amit pályázatos rendszerben vehetnek igénybe a gazdálkodók, ha gazdaságilag életképesek, illetve a támogatás révén életképessé és versenyképessé válnak.
{p}
Termelői csoportot - az előírás szerint 15 fő - alapíthat három olyan család, ahol a vezetőn kívül még 14 családtag önállóan is rendelkezik termelőeszközzel - pl. föld gabonatermesztésre -, vagy csak a családi gazdaság vezetője számít?
- Tizenöt regisztrált gazda alapíthat termelői csoportot.Termelői csoportot egy termékre vagy termékpályára kell megalakítani?

Lehet-e ilyen csoportot létrehozni külön-külön búzára, kukoricára, vagy a gabonaféléket egyben kell kezelni?
- Termékre és termékpályára is lehet, ám a gabonaféléket célszerű együtt kezelni. Szétbontani azért sem érdemes, mert nagyobb támogatáshoz így nem lehet hozzájutni.

Lesz-e a bogyós gyümölcsök telepítésére támogatás az Európai Unióban? Kell-e TÉSZ-t alakítani a bogyósgyümölcs-termelőknek, ha támogatáshoz szeretnének jutni?
- Külön a bogyós gyümölcsökre nincs támogatás. A zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek) az EU-piacszabályozás alapegységei, ebben különböznek más ágazatok értékesítő szervezeteitől; támogatásban csak a közösségi jog alapján hivatalosan elismert TÉSZ-ek részesülhetnek, így az EU-támogatásokhoz a zöldség- és gyümölcstermelők csak a TÉSZ keretében juthatnak.

A zöldségtermesztőknél előírás a TÉSZ megalakítása. Egyes jól működő zöldségtermesztők ma már zárt piaci lehetőségekkel rendelkeznek. A TÉSZ megalakítása esetén megtarthatják-e "külön piacaikat" vagy azokat "be kell vinni a közösbe"?
- A termelői értékesítő szervezet csak a támogatások igénybevételéhez szükséges, a piacát elvileg nem kell bevinnie a TÉSZ-be, de hosszú távon csak az együttműködő értékesítési szervezetek lehetnek sikeresek.

Ezek is érdekelhetnek