EURO-levelek

Készült a Szerencsejáték Rt. támogatásával.

EURO-LEVELEK2004. 09. 24. péntek2004. 09. 24.
EURO-levelek


Mikor és hogyan állítható meg az elvándorlás a város környéki, kis létszámú településekről? A gazdálkodók nagyobb része elöregedett, a fiatalok pedig nem találnak munkalehetőséget.
- Munkalehetőségek teremtésével lehet a legjobban csökkenteni az elvándorlást, ebben segíthet az Európai Unió. Megfelelő, a helyi viszonyokat figyelembe vevő ötletekkel lehet támogatásokra pályázni.

Van-e átállási idő a szabályozás területén, és mennyi?
- Az átállási idő a 2004. május 1-jéig tartó időszak volt (gyakorlatilag az elmúlt több mint tíz év), ameddig Magyarországnak jogi és adminisztrációs rendszerét teljes egészében EU-kompatibilissé és működőképessé kellett tennie. 2004. május 1-jétől a hatályos európai uniós szabályozás vonatkozik ránk is.

A hazai szabályozás esetenként szigorúbb, mint az uniós. Miért van ez?
- Az Európai Unión belül is van lehetőség arra, hogy bizonyos területeken egy-egy tagállam saját nemzeti hatáskörben szigorúbb támogatási, szabályozási feltételeket szabjon. A környezetvédelem, minőség, állat-, növényegészségügy terén például ez kifejezetten hasznos, sok esetben elébe megy az Európai Uniónak, de azzal semmiképpen nem ellentétes.

Hány évre kell a gazdának előre terveznie az unióban?
- Ha sokáig akar gazdálkodni, akkor érdemes akár 10-15 évre is előre tervezni, hiszen az unió piaca, szabályozása körülbelül ilyen ciklusonként változik. A gazdálkodónak tehát semmiképpen nem kell attól tartania - mint a hazai szabályozás esetén -, hogy évről évre változó körülményekhez kell alkalmazkodnia. Magyarország most integrálódik az unió rendszerébe, így a gazdálkodónak azt azért érdemes figyelemmel kísérnie, hogy Magyarországnak egy átmeneti időszak (maximum öt év) után az egyszerűsített területalapú támogatási rendszerről át kell térnie az egységes farmtámogatási rendszerre, ám ez valószínűleg már nem jár majd akkora változással, mint a 2004. évi csatlakozás.

Hogyan ellenőrzik a területalapú támogatást igénylő termelők adatait?
- Az integrált irányítási és ellenőrzési rendszer által a gazda bekerül az ügyfélregiszterbe, ahol az adatait nyilvántartják. A gazdaregisztrációs igazolással együtt kap egy kérdőívet, és az önkormányzati falugazdászi és kamarai tanácsadói irodákban kifüggesztett áttekintő térképek segítségével meghatározza, hogy területe, területei mely fizikai blokkban, blokkokban találhatók. Ezután a fizikai blokkok MePAR (mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer) azonosítóit beküldi a kérdőíven. Tavasszal ennek megfelelően egyedi blokktérképet kap a támogatási kéreleméhez, amelyre hozzávetőlegesen berajzolja a használt területét, és ezt a térképszelvényt a támogatási kérelemmel együtt visszaküldi. A beküldött adatok alapján a rendszer adategyeztetés, légi és műholdas felvételek alapján képes ellenőrizni a támogatás jogosultságát, a terület nagyságát, elhelyezkedését, a termelt növények körét.

A támogatások kifizetésekor érvényesül-e olyan szabály, hogy csak az kaphat támogatást, akinek az agrártevékenységéből származó árbevétele meghaladja az ötven százalékot? (A kérdező 110 hektáron gazdálkodik - hathektáros almáskert és legelő 250 birkának -, ugyanakkor árufuvarozó, és összes bevételének csak 43 százaléka származik mezőgazdaságból.)
- Területalapú támogatás esetében az a lényeg, hogy regisztrált termelő legyen, használjon támogatható területet és legyen támogatható állatállománya. Mezőgazdasági beruházási támogatásra azonban az AVOP-ból valóban csak ötvenszázalékos mezőgazdasági árbevételhányad esetén részesedhet pályázat alapján.

Lesznek-e falugazdászok, akik segítenek a nyomtatványok kitöltésében és eljuttatásában?
- Igen, vannak, emellett a Magyar Agrárkamara létrehozott egy kétszáz fős kamarai tanácsadói hálózatot, amelynek feladata a termelők tájékoztatása, segítése.

Ezek is érdekelhetnek