Házirend

Januártól szigorodnak az iskolai házirendek: a tanítási idő alatti mobiltelefon-használatot is szabályozni fogják az intézmények. Ez a szokás ugyanis az általános iskolának nemcsak a felső, hanem az alsó tagozatán is elterjedt mára: egy-egy készülék az első osztályosoknál is akad.

FiatalokTörök Monika2005. 01. 07. péntek2005. 01. 07.
Házirend


Mivel a folyamatosan csöngő telefonok zavarták az iskolai órák rendjét, a tantestületek kénytelenek voltak módosítani a házirenden, a legtöbb intézményben szabályozzák a mobiltelefon használatát. Igaz, a szabályozás zömmel eddig is csupán a diákokra vonatkozott: még ha tételesen nem is mindenütt szerepel a tiltás, a pedagógusok többsége természetesnek véli, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a gyereknek.
Több házirendben tapasztalható az a törekvés, hogy az erkölcsi-etikai-ízlésbeli szabályok és a jog által szabályozott területek a szövegben jól láthatóan külön legyenek választva. Egy szakképző iskola házirendje külön fejezetben ismerteti a tanuló jogait, külön fejezetben kötelességeit és egy harmadik fejezetben azokat az etikai szabályokat, melyeknek a Mit vár tőled az iskola? címet adták. E körültekintő szerkesztésre valló elrendezés ellenére az etikai fejezetbe bekerült olyan passzus, mely szerint "az iskola területén a mobiltelefon használatát nem engedélyezzük". Csakhogy ebből nem világos, jogi eszközökkel is szankcionálja-e a suli, ha valamely diák (tanár?) a felszólítás ellenére is mobiltelefonál, vagy csak rosszalló pillantások kereszttüzébe kerül a szabályszegő.
A házirendek között találhatunk olyat, amely bevezetőjében felhívja a figyelmet arra, hogy "a közönséges beszéd, az agresszív magatartás, a köz- és magántulajdon elleni vétség rossz hangulatot teremt, csökkenti az egymás iránti bizalmat, ezért határozottan elítéljük és büntetjük". A mondat első részében szereplő állítás igaz, ám a nevelés szempontjából tévút valamiféle rossz hangulatra hivatkozni egy jogi dokumentum szövegében ahelyett, hogy a házirend megfogalmazója az agresszív magatartást vagy a lopást, rongálást azért óhajtaná szankcionálni, mert az jogsértő. És végül, általában nem derül ki, hogy az egyes fegyelemsértésekért miképpen büntet az iskola, így jóformán felesleges megemlíteni a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a késést, az igazolatlan hiányzást.
A kérdés persze ettől függetlenül kérdés marad: kevesebb joggal rendelkező állampolgárok lesznek-e a diákok januártól, azaz vajon a tanárokra is ugyanúgy vonatkozik-e majd az iskolai szabályozás? Mint ismeretes, az oktatási intézmények házirendjét a diákönkormányzatnak is el kell fogadnia érvénybe lépése előtt. Vajon lesz-e olyan bátor gyerek, aki szóvá teszi majd az egyenlőtlenséget?

Ezek is érdekelhetnek