Szájbergyerek

Kedves gyerekek! A mai órán a cyberkultúrára fókuszálunk. Mindenkit arra kérek, hogy csöndben figyeljen.

FiatalokTörök Monika2005. 02. 25. péntek2005. 02. 25.
Szájbergyerek

Az interneten felbukkant egy meghökkentő videoklip, amely Kollár-Klemencz László Szájbergyerek című nótájához készült, egy fantasztikus amatőr banda játssza, róluk szinte semmit nem tudunk még. Ám a klipjük úgy terjed, mint a vírus. Nem elképzelhetetlen, hogy az év legnagyobb szenzációja lesz a világhálón - mint hajdanán Uhrin Benedek! -, minden bizonnyal a cyberkultúra gyöngyszemévé válik majd. Kezdjük is a szöveg letisztult esztétikai értékeivel:
"Van egy kék tó a fák alatt. / Ha beleteszem, lehűti a lábamat. / Szájbergyerek, kérjél bocsánatot! / Mert nem mutatom meg a kacsámatot!"
Mint látjuk, a szerző idilli tájba helyezi a cselekményét - a továbbiakban ennek jelentősége lesz, az idealizálás nem öncélú szépelgés. A bevezető szakasz stíluseszközeit két csoportra bonthatjuk. A forma és a tartalom, a kifejezni vágyó gondolatok és a felhasznált "eszközök" összhangja szinte hibátlan a versben. (Lásd még: kék tó-hűvös, láb-bocsánat párhuzamok, plusz a nyelvi lelemény.)
Az esztétikai hatóerők is két csoportba sorolhatók. Bár a vers az idill után áhítozik, ezt két tendencián keresztül igyekszik megvalósítani: az egyik az egyetemesítés, a másik az egyénre bontás. Esetünkben a kék tó a fölé boruló kék ég ún. ellentettje, a költő ezzel mutatja világunk paradox voltát - ugyanakkor a bocsánatkérés igénye mélyen emberi, személyes szál, a kettő között feszülő ív adja a költemény különös hangulatát.
A formai felépítéssel kapcsolatban különbséget kell tennünk egyrészt kontextuális (az elemzendő vehikulumban adottnak feltételezett) és rendszerszerű (a kontextuális 'mögött' álló, konvencionálisnak feltételezett) formáció, másrészt lexikai (fonológiai, morfológiai, szintaktikai, makroszintaktikai) és poétikai (nyelvzenei, metrikai-ritmikai) formáció között.
A kérdés, amelyre a szerző univerzális kontextusban keresi a választ, általános, az emberiség egészét érintő, ún. létkérdés - és válasz ezúttal sem érkezik, mert nem érkezhet: mit csinálhatott az a szerencsétlen cybergyerek, ami miatt a világegyetem haragja zúdul rá?!
Vége az órának. A következő alkalommal matematikai összefüggéseket keresünk a világirodalomban.

Ezek is érdekelhetnek