Lízingeljen uniós támogatással!

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a lízingkonstrukcióban érintett gépek, berendezések beszerzésének támogathatóságával kapcsolatban a következőkről tájékoztatja az ügyfeleket.

GazdanetSzabad Föld Online2009. 11. 14. szombat2009. 11. 14.

Kép:

Lízingeljen uniós támogatással!

A vonatkozó EU előírásokkal összhangban kialakított az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet előírásai alapján gép, technológiai berendezés beszerzése – az egyéb követelmények teljesítése mellett – csak akkor támogatható, ha a következő feltételek együttesen fennállnak:

A gép, berendezés:
- a vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáig, igazoltan az ügyfél kizárólagos tulajdonába kerül;
- ellenértéke az ügyfél nevére szóló számla alapján pénzügyileg maradéktalanul rendezésre (kifizetésre) kerül;
- az ügyfél helyezi első alkalommal üzembe, erről az üzembe helyezési dokumentum rendelkezésre áll,
- beszerzésére, megrendelésére a vonatkozó jogcímben foglalt, a beruházás megkezdésére vonatkozó legkorábbi időpontot követően került sor.

A fentiek alapján a lízingkonstrukcióban történő beszerzésre kifizetett összegből – a lízing összegéből a tőketörlesztésre – támogatás csak akkor számolható el, ha a lízing az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt lezárul, amely alapján az ügyfél a vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáig a teljes ellenértéket pénzügyileg rendezi (kifizeti) és a lízing tárgya – ami egyúttal a támogatás alapja – az ügyfél kizárólagos tulajdonába kerül. Felhívjuk a figyelmet, hogy a lízingkonstrukció futamideje alatt a lízingdíj-bekérők tőketörlesztési részei önállóan nem számolhatóak el, csak a teljes teljesítésre vonatozó végszámlával együttesen a lízingkonstrukció lezárását követően.

A lízingkonstrukció lezárásának egyik lehetősége, ha a konstrukció futamideje a vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáig lejár és az ügyfél nevére szóló végszámlával az eszköz teljes ellenértéke megfizetésre kerül és az eszközön az ügyfél kizárólagos tulajdonjogot alapít. Másik lehetőség, ha a beszerzés – bár lízingkonstrukcióban kezdődik meg –, de a lízingcéggel kötött szerződésmódosítás, vagy külön megállapodás alapján a konstrukció a futamidő vége előtt lezárására kerül (pl. hitelkonstrukcióvá történő átalakítással) és a végszámla alapján megtörténik a tulajdonjog átadása/átvétele és a kifizetés (csak a készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások képezhetik a támogatás alapját). A lízingkonstrukció ilyen módon történő átalakítása/lezárása esetén az eszköz megfelel az első üzembe helyezés feltételének akkor is, ha az üzembe helyezés időpontjában az eszköz még a lízingbeadó tulajdonában állt, de az első fizikai használatbavétel az ügyfélnél történt meg.

Ezek is érdekelhetnek