Nyilvánossággal fenyegeti a VM az ügyeskedő felvásárlókat!

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) elfogadhatatlannak tartja, hogy egyes terményfelvásárlók figyelmen kívül hagyják a magyar gazdákat sújtó vis maior helyzetet, és kötbért követelnek tőlük – olvasható abban a közleményben, melyet a tárca juttatott el a Szabad Föld Online szerkesztőségébe.

GazdanetO. Horváth György2010. 09. 08. szerda2010. 09. 08.

Kép: tél olvadás víz belvíz szalmabálák mezőgazdaság termőföld 2009 03 02 Fotó: Kállai Márton

Nyilvánossággal fenyegeti a VM az ügyeskedő felvásárlókat!
tél olvadás víz belvíz szalmabálák mezőgazdaság termőföld 2009 03 02 Fotó: Kállai Márton

A minisztériumhoz érkezett bejelentések alapján idén tavasszal a felvásárlók a 2010. évi termésre úgy kötöttek adásvételi szerződést, hogy az áru valójában még meg sem termett, akkor tehát az érintettek a kereskedelmi gyakorlat szerint 2010. évi termésű gabonafélékre legfeljebb szállítási, vagy mezőgazdasági termékértékesítési szerződést köthettek volna, nem pedig adásvételit.

A minisztérium információi szerint egyes terményfelvásárlással foglalkozó vállalkozások most nem fogadják el a gazdák vis maior (szélvihar, jégeső, belvíz, árvíz) igazolását, és követelik a kötbér megfizetését, illetve a terményt. Kötbér ugyanakkor csak a kötelezettnek felróható magatartás esetén követelhető. Az igazolt vis maior eset pedig mentesíti a kötelezettet a kötbér megfizetése alól - hangsúlyozza a VM.

A tárca szerint a termelők a követelések miatt a fizetésképtelenség határára sodródnak, hiszen a termésük nagy része, de akár teljes mennyisége is megsemmisült. Bár egyedi szerződések megítélése a bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, a szaktárca a felvásárlókat felszólítja a törvény betartására, továbbá jogot formál arra, hogy amennyiben agrárpolitikai célkitűzéseivel ellentétes kereskedelmi gyakorlatról szerez tudomást, álláspontját a széles nyilvánossággal is megismertesse.

A VM - az érintett gazdák, gazdálkodók kérésére - ismételten kinyilvánítja azon álláspontját, miszerint a vis maior igazolással rendelkező gazdálkodókat, valamint az igazolásokban megjelölt területeket nemcsak a támogatások igénybevételével összefüggő, hanem más - ide értve a polgári jogviszonyokat is - eljárásokban is vis maior esemény által sújtott gazdálkodónak, valamint területnek tekinti. Ezt a minisztériumi álláspontot a bírói gyakorlat is alátámasztja - hívja fel a figyelmet a minisztérium. Amennyiben a vis maior miatti károkozás csak a termés egy részét érintette, az érintett gazdáknak, gazdálkodóknak szerződéseiket arányosan teljesíteniük kell - hívja fel a figyelmet egyúttal a VM.

Ezek is érdekelhetnek