Pénzt akar? Figyeljen a határidőkre!

Ismét lehet pályázni a mezőgazdasági területek erdősítésének támogatására, szeptemberben lehet még szaktanácsadási szerződést kötni, illetve az MVH által a gazdálkodóknak megküldött agrár-kárenyhítési hozzájárulást szeptember 30-ig kell jóváíratni – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

GazdanetO. Horváth György2010. 09. 10. péntek2010. 09. 10.
Pénzt akar? Figyeljen a határidőkre!

Megjelent az MVH 125/2010 (VIII. 31.) számú közleménye a mezőgazdasági területek erdősítése támogatásának igényléséről. A közlemény alapja a 88/2007 (VII. 17.) FVM rendeletének a 11/2010 (VIII. 30.) rendelettel módosított változata.
A részvétel feltétele, hogy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg a regisztrációs kötelezettségnek eleget kell tenni a G001 számú MVH-nyomtatványon. A támogatás első kivitelhez (alap és kiegészítő), ápolási munkákhoz (5 év) és jövedelempótláshoz (5-15 év fafajtól függően) kapcsolódik. Ez utóbbi csak akkor, ha a támogatás évében, vagy azt megelőző évben területalapú támogatást is igényelt a gazdálkodó hagyományos mezőgazdasági tevékenységéhez.
 

Az ügyfél köteles az erdőtelepítési munkák első szakaszát – a szakzsargonban kivitelt - legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-ig megvalósítani.

A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon - (letölthetők a www.mvh.gov.hu, valamint a www.aesz.hu honlapról, beszerezhetők a megyei MgSzH és MVH kirendeltségein), az erdőrészlet fekvése szerint illetékes megyei MgSzH erdészeti igazgatóságára kell benyújtani postai úton (lehetőleg tértivevénnyel), egy példányban, 2010. szeptember 1-30-ig. A benyújtás feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen az erdőről és az erdő védelméről, az erdőgazdálkodásról szóló törvény alapján, az erdészeti hatóság által kiadott erdőtelepítési engedéllyel.
A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról és határidejéről az MVH külön, az egységes kérelemmel kapcsolatban kiadott közleményben ad tájékoztatást.

A Magyar Agrárkamara felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az 52/2007. FVM rendelet módosítása révén ez évre vonatkozóan még most szeptemberben lehet szaktanácsadási szerződést kötni szeptember 8 és október 8 között. Ez különösen fontos a kölcsönös megfeleltetés előírásainak betartása kapcsán, mivel a szaktanácsadó nagy segítséget jelenthet a gazdálkodónak az előírások megismerésében és gyakorlati betartásában. Érdemes tehát a Területi szaktanácsadási Központokat felkeresni (TSzK) (az adott megyében működők elérhetőségeit a Gazdálkodói Információs Szolgálat irodáiban megtalálják a gazdálkodók). Megjelent a szolgáltatást ismételten igénybe venni szándékozó gazdálkodók számára a lista, hogy mely jogszabályi változások okán válhat jogosulttá az ismételt igénybe vételre (54/2010 UMVP IH közlemény). A már támogatott gazdálkodók esetére a kifizetési kérelem októberben is benyújtható a TSzK-n keresztül.)

Fontos lehet továbbá , hogy az év közben az agrárkárenyhítésről szóló 2010. CI tv módosítása révén ez évben az MVH által a gazdálkodóknak megküldött agrár-kárenyhítési hozzájárulást szeptember 30-ig kell jóváíratni – nem postára adni, vagy utalni ! Számlaszám a 32/2009 FVM rendeletben található meg.

A későbbiekben a kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmet az agrárkár-megállapító szervhez (Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatalhoz) a tárgyév október 20-i beérkezéssel – nem postára adási dátummal! - kell beküldeni 2009 október 1. és 2010. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan.

Ezek is érdekelhetnek