Milliárdokat igényelhetnek

Január végéig van idejük jelentkezni azoknak, akik támogatásuk kifizetését akarják igényelni, legyen szó kertészeti gépek vásárlóiról, növénytermesztőkről, fiatal mezőgazdasági termelőről – olvasható a Magyar Agrárkamara legfrissebb közleményéből.

Gazdanet2011. 01. 15. szombat2011. 01. 15.
Milliárdokat igényelhetnek

A kertészeti gépek technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésére 2011. január 1-31-ig van lehetősége azoknak, akik rendelkeznek az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – határozattal. A benyújtás helye a lakóhely/székhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltség. Az igénylést postán kell feladni. Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.

A kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül meg kell valósítani. Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje gépbeszerzés esetén 6 hónappal meghosszabbodik.

Szintén 2011. január 1–31. között lehet kifizetési kérelmet benyújtani a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás kifizetésének igénylésére. A támogatási összeg nem haladhatja meg a 735 000 euró/kérelem értéknek megfelelő támogatási felső határt forintra átszámolva. Az átváltás 2008. január 1-jén érvényes árfolyam 253,73 Ft/euró, a 2009. január 1-jén érvényes árfolyam 266,70 Ft/euró, a 2010. január 1-jén érvényes árfolyam 270,42 Ft/euró. Ezeket az értékeket kell figyelembe venni, attól függően, hogy a támogatási határozatot mely évben hozta meg a kifizető ügynökség.
A küldeményt érdemes tértivevénnyel feladni a lakóhely/székhely szerinti regionális illetékességű MVH megyei kirendeltség címére.

Ugyanezek a határidők vonatkoznak a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásának lehívásához. Jelen esetben a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-át lehet igényelni január 1. és 31. között. Most azoknak kell figyelniük, akik 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek. Ők most a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet nyújthatnak be az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz.

 

Azon ügyfelek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2010. november 2. után emelkedett jogerőre legkésőbb 2011. április 1–30. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.

Azok, akik 2007-ben nyújtottak be támogatási kérelmet önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatásra és még nem számoltak el a támogatással, szintén jó, ha odafigyelnek. Az MVH által a 2007-ben benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban kibocsátott jogerős – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – határozattal rendelkező ügyfelek 2011. január 1–31. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani postai úton a lakóhely/székhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez.

A fenti támogatásokkal kapcsolatban egyrészt a www.mvh.gov.hu, illetve a www.agrarkamara.hu oldalakon találnak részletes ismertetést, formanyomtatványokat, kitöltési segédleteket – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

Ezek is érdekelhetnek