Négymilliárd szőlőskert korszerűsítésre

A szőlőtermesztők, telepíteni szándékozók támogatást vehetnek igénybe ültetvényük fajtaváltásához, új támrendszer építéséhez, ültetvény áttelepítéséhez. A rendeletben az egyik változás, hogy a támrendszer korszerűsítési tevékenység nem támogatható. Az úgynevezett szőlő szerkezetátalakítási támogatási kérelmeket 2011. február 21. és 2011. május 31. között lehet postázni az MVH-nak– olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

GazdanetO. Horváth György2011. 03. 03. csütörtök2011. 03. 03.
Négymilliárd szőlőskert korszerűsítésre

A támogatást igénylők részletes szabályozást a módosított 161/2008. (XII. 18.) FVM rendeletben találnak, valamint a kamarai tanácsadónál érdeklődhetnek a feltételekről.
Fontos és jelentős változás az eddigi évekhez képest, hogy a jogszabályalkotó hektáronként eltérő támogatási összeget állapít meg az oltványok minősége alapján. A három kategóriában (standard, certifikált és a bázis) több százezer forintos eltérés is lehet a hektáronkénti támogatásban. A kiépítendő támrendszereknél sem egységes már a támogatás, az egyes függöny támrendszerre adható támogatás akár négyszázezer forinttal kevesebb, mint egy kordon rendszerű támrendszeré.
 
A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és - átállítására vonatkozó szabályozás legfontosabb elemei a következők: A támogatási keret 2010/2011. borpiaci évben 13.809.000 euró.

A támogatás igénybevételéhez több feltételnek kell megfelelni. A rendelet 3300 tő/ha illetve 2300 tő/ha tőszámú minimum követelményt ír elő! A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb 1 méternél, nem lehet több 3,6 méternél. A szerkezetátalakítás során kialakítható tőtávolság nem lehet kevesebb 0,6 méternél, vagy több 1,2 méternél. Ikersoros ültetvények esetén az átlagos sortávolságot kell figyelembe venni. Ikertőkés ültetvények esetén az átlagos tőtávolságot kell figyelembe venni. (folytatás!)

 

A támogatási kérelmeket 2011. február 21. és 2011. május 31. közötti időszakban lehet benyújtani, a benyújtás időpontja a kérelem postára adásának napja. A benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1385 Budapest 62., Pf. 867. A pontos, jól elkészített kérelmek benyújtásával igyekezni kell, mivel a kérelmeket a beérkezés sorrendjében bírálják el.

A Magyar Agrárkamara felhívja a figyelmet arra, hogy a kérelmet az MVH elutasítja, ha:
- az nem felel meg a hatályos Borvidéki terv előírásainak,
- a területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár,
- a tervezett támrendszer nem a kérelemmel összhangban kerül meg valósításra, a tőkehiány meghaladja az 5%-ot,
- nem igazolt származású, nem megfelelő szaporítóanyagot használ fel,
- a beállottság mértéke nem éri el a 90%-ot,
- a telepítést a kérelem benyújtását megelőző borpiaci év előtt kezdték meg,
- a támrendszer létesítését a kérelem benyújtását megelőző borpiaci év előtt kezdték meg,
- a kérelmező nem rendelkezett érvényes telepítési engedéllyel,
- a megjelölt terület termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen van,
- az ültetvény telepítésekor az engedély rendelkezéseitől eltérően jártak el,
- a kérelemben megjelölt terület nem Borvidéki területen fekszik,
- az ültetvény nem minősül szakszerűen művelt ültetvénynek,
- a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező használatában álló ültetvény nem a kérelemben, vagy annak mellékleteiben megjelölt helyrajzi számú területen található,
- megállapítást nyer, hogy a kérelmezett ültetvényre vonatkozóan szőlőültetvény szerkezetátalakítási és - átállítási támogatást, vagy nemzeti forrásból finanszírozott telepítési támogatást vettek igénybe és az ültetvény telepítése 2000. január 1-jét követően történt.

A Magyar Agrárkamara arra is felhívja a figyelmet, hogy a támogatás kifizetése legkésőbb 2011.10.15-ig történik, forráshiány esetén a jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre 2011. október 16. után kerül sor a 2011/2012. borpiaci évre meghatározott keretösszeg terhére.

Ezek is érdekelhetnek