A Földalap cáfolja a vádakat

Nem a sajtóhoz, hanem a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, illetve az Országgyűléshez kellett volna felvetéseivel, problémáival fordulnia Horváth Gábornak, a Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottságnak tagjának, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) főtitkárának. Ehelyett inkább politikai síkra terelte az ügyet – olvasható a Nemzeti Földalap közleményében.

GazdanetO. Horváth György2011. 09. 26. hétfő2011. 09. 26.
A Földalap cáfolja a vádakat

A hét elején Horváth Gábor közleményt adott ki, ennek lényege, hogy a földalap Ellenőrző Bizottságának tagja sérelmezi, hogy nem láthat bele a földalap tanácsának munkájába, számos feladatát nem végezte el eddig a Nemzeti Földalap, holott arra jogszabály kötelezi, illetve a határidők vagy elmúltak, vagy vészesen közeledik lejáratuk. Az Alap, illetve egyes testületei nem működnek áttekinthetően, így sérül a nyilvánosság elve. Ebben az évben teljesíthetetlennek látszik az NFA 3 milliárd forintos bevételi terve, mely állami földek értékesítéséből származna. Ezekre a következőkben reagált a földalap.

„Horváth Gábor az NFA Ellenőrző Bizottságának (a továbbiakban: EB) tagja, emellett a MOSZ (Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége) főtitkára. Közleménye kiadásával figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy EB tagként mindenekelőtt az EB-nek, a Nemzeti Földalap felett a tulajdonosi jogokat az NFA útján gyakorló Vidékfejlesztési Miniszternek, valamint az őt megválasztó országgyűlési bizottságnak felel e tisztségéből eredő tevékenységéért. Az NFA működésével kapcsolatos kifogásával így nem a sajtó, hanem az előbb felsorolt felügyeleti hatáskörrel rendelkezők felé kellett volna fordulnia. Ennek elmulasztása arra utal, hogy politikai síkra kívánta terelni egy költségvetési szerv működését.

Horváth Gábor korábban az MNV Zrt. berkein belül működtetett Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottságának elnöke volt, éppen abban az időszakban, amikor annak működésével összefüggésben kialakult és állandósult az a kaotikus és tarthatatlan állapot, amit a jelenlegi Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megörökölt. Ez az elmúlt nyolc év alatt létrejött állapot tekintetében az előző Ellenőrző Bizottság tagjainak felelőssége is tetten érhető. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet működésének megkezdése óta azonban számos lépést tett arra, hogy a nemzeti földvagyonnal kapcsolatosan kialakult helyzetet mielőbb rendezze.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek nem tisztje, hogy ezen túlmenően a közlemény politikai indíttatású kérdéseiben állást foglaljon, így az alábbiakban csak szakmai kérdésekre kíván reagálni:

- A 2011. szeptember 20-án kiadott közleményben állítottakkal ellentétben az NFA-nak van induló vagyonmérlege.
- A haszonbérleti és más jogcímen földhasználathoz kapcsolódó szerződésállományból - a szerződések felülvizsgálatának - révén a számlázáshoz szükséges adatokat az NFA előkészítette. A haszonbérleti szerződések kiszámlázását a szerződéseknek megfelelően hamarosan megkezdjük.
- Az állam elővásárlási jogának gyakorlására a fennálló jogszabályi keretek között eddig nem volt mód. Az NFA által korábban tett kezdeményezés alapján megszületett, és 2011. szeptember 1. napjával hatályba lépett jogszabály-módosításokkal ez az akadály elhárult.
- A haszonbérleti pályázatok eljárásrendjét és a kapcsolódó szabályzatokat több fordulóban is tárgyalta a Birtokpolitikai Tanács az EB tagjainak (köztük Horváth Gábor) jelenlétében. A 2011. szeptember elsejével hatályba lépett jogszabály-módosítások és különböző kormányzati, szakpolitikai szintekről beérkezett észrevételek, javaslatok alapján a véglegesített eljárásrendről 2011. szeptember 27-én hoz döntést a Birtokpolitikai Tanács. A haszonbérleti pályázatok lebonyolítása kizárólag ezt követően, rendezett, szabályszerű és nyilvános körülmények között kezdődhet meg.
- Az NFA honlapja a napokban kezdi meg működését. A szabályoknak megfelelően a pályázatok meghirdetésükkor - törvényben foglalt közzétételi helyként - a weblapon is elérhetőek lesznek.
- A jogszabályok kizárólag nyilvános haszonbérleti pályázatok eredményeként megkötött haszonbérletet tesznek lehetővé, így visszaélésekre nincs mód.
- A Birtokpolitikai Tanács elnöke minden ülésre meghívja az EB elnökét, ezen felül az EB ülésein az NFA részletesen tájékoztatja az EB-t az NFA működéséről.

A fentiek mellett a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hangsúlyozni kívánja, hogy mint egyéves fennállása során mindenkor, a továbbiakban is jogszerűen, a rá vonatkozó törvényi előírásokat betartva, a birtokpolitikai irányelveket figyelembe véve fogja végezni munkáját.

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet”

Ezek is érdekelhetnek