Erdészek figyelem, még egy hét!

Az erdészek októberben igényelhetnek támogatást az erdőszerkezet-átalakításához, és az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez, mint például a nem őshonos, agresszíven terjedő fafajok irtása. A tét nem csekély, a nem termelő beruházások esetében hektáronként 2090 eurónak megfelelő forintösszeg – 550-580 ezer forint – is igényelhető – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

GazdanetO. Horváth György2011. 09. 27. kedd2011. 09. 27.
Erdészek figyelem, még egy hét!

Nagyjából egy hét múlva, 2011. október 1-jétől egy hónapig lehet igényelni az úgynevezett nem termelő erdőterületi beruházásokkal és az erdő-környezetvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos támogatási kérelmeket.

1. Az erdőszerkezet-átalakítási támogatás célja az erdők természetességének, biológiai sokféleségének, egészségi állapotának javítása. A leromlott szerkezetű vagy idegen fafajokból álló erdőtársulások tájhonos, adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítása, valamint a megfelelő elegyesség, illetve több szintes állományszerkezet kialakítása révén. A támogatásról a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet tartalmaz részleteket. Ezek közül kiemelten fontos, hogy mire és milyen mértékben lehet igényelni támogatást.

A támogatás normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbi tevékenységek elvégzésére:
a) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás; esetén 1400 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;
b) tarvágást követő szerkezetátalakítás:
fafajcserével; esetén 1019 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként,
fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel; esetén 1670 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként,
fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel; esetén 2090 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;
c) állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás; esetén 496 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendeletben találunk részleteket. Támogatás igényelhető az alábbi célprogramok elvégzésére:
a) agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram, (időtartama 7 év, a támogatás mértéke 196 euró/ha/év)
b) szálaló erdőgazdálkodás célprogram, (időtartama 10 év, a támogatás mértéke 164 euró/ha/év)
c) erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram, (időtartama 10 év, a támogatás mértéke az első évben 196 euró/ha, a második évtől 76 euró/ha/év)
d) őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram, (időtartama 7 év, a támogatás mértéke 160 euró/ha/év)
e) speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogramcsoport:
mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram, (időtartama 7 év, a támogatás mértéke 88 euró/ha/év)
a véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram, (időtartama 7 év, a támogatás mértéke 92 euró/ha/év)
erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram, (időtartama 5 év, a támogatás mértéke az első évben 196 euró/ha, a második évtől 76 euró/ha/év)
f) véghasználat elhalasztása talaj- és élőhely védelem céljából célprogram, (időtartama 7 év, a támogatás mértéke 200 euró/ha/év)
g) közjóléti célú erdők fenntartása célprogram, (időtartama 7 év, a támogatás mértéke 200 euró/ha/év)
h) erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram, (időtartama 7 év, a támogatás mértéke az első évben 196 euró/ha, a második évtől 36 euró/ha/év)
i) természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram (időtartama 1 év, a támogatás mértéke a kiközelített faanyag után 12,45 euró/m³, de legfeljebb 50 m³-nek megfelelő euró hektáronként).

Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, erdőgazdálkodói jogosultsága az adott területre határozatlan időre vagy az adott célprogram teljes támogatási időszakára vonatkozóan fennáll, rendelkezik az adott területre vonatkozó erdőterv határozattal, a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben e rendelet alapján finanszírozott egyetlen támogatási célprogram esetén sem került kizárásra. Fontos szabály, hogy az erdő-környezetvédelmi intézkedésekben részt vevő gazdálkodóknak teljes gazdaságuk területén be kell tartaniuk a kölcsönös megfeleltetés feltételrendszerét – emlékeztet a Magyar Agrárkamara.

Ezek is érdekelhetnek