Már csak egy nap!

Szeptember 30-ig, azaz holnap éjfélig kell elkészíteni és eljuttatnia az agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevő gazdálkodóknak a tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet - hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara

GazdanetO. Horváth György2011. 09. 29. csütörtök2011. 09. 29.

Kép: Kiskunfélegyháza, 2009. június 28. Tanya, föld. Fotó: Ujvári Sándor

Már csak egy nap!
Kiskunfélegyháza, 2009. június 28. Tanya, föld. Fotó: Ujvári Sándor

Az agrár-környezetgazdálkodás szántóföldi illetve az ültetvényes célprogramjaiban részt vevő gazdálkodók számára ez év szeptemberében ismét egy fontos feladat hárul, ugyanis a hónap végéig – vagy legkésőbb a főnövény betakarítását követően haladéktalanul – el kell készíteniük a 2011/2012 gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási és a földhasználati tervet. Mindkét célprogram csoportban a talajminták - integrált és az ökológiai ültetvény célprogramok esetében a levélanalízis - eredményei már bizonyára rendelkezésre állnak, így ezen adatokra alapozva kell a tervezést végrehajtani. A tápanyag-gazdálkodási terv tartalmazza a trágyával, termésnövelő anyaggal legfeljebb kijuttatható hatóanyagok mennyiségét évente és táblánként.

A tervnek tartalmaznia kell a kijuttatandó anyagok típusát (műtrágya, szerves tárgya, egyéb a talajvédelmi hatóság engedélyéhez kötött anyagok pl. szennyvíziszap stb.), azon túl műtrágya, szennyvíziszap illetve egyéb nem veszélyes mezőgazdasági és nem mezőgazdasági eredetű hulladék használata esetén az N, P, K elemre, míg szerves trágyánál N-re vonatkozó kijuttatható hatóanyag/ha mennyiségét. A hatóanyagok tekintetében a kijuttathatósági korlát a talajjellemzők szerinti növényi tápanyagigény, továbbá nitrát-érzékeny területeken a szerves eredetű nitrogénből a 170 kg/ha/gazdálkodási év hatóanyag, illetve az egyes MTÉT területek célprogramjainál a rendeletben meghatározott hatóanyag kijuttathatósági maximum.

A tápanyag-gazdálkodási tervben – illetve egyes célprogramoknál maximálisan megengedhető - meghatározott hatóanyagdózisokat túllépni nem lehet, mert az célprogram összegére vonatkozó szankciót eredményez. A tápanyagpótlás hiánya szankcióval nem jár.

A szántóföldi célprogram-csoportban tevékenykedőknek – kivéve MTÉT évelő szálas takarmánynövények termesztése - esetén további feladat a földhasználati terv elkészítése. A terv gazdálkodási évente, célprogramként készített dokumentáció, mely figyelembe veszi a vetésszerkezetet, a vetésváltás szabályait. Az 50/2008 FVM rendeletben szereplő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) szerinti vetésváltás mellett az AKG vetésváltási szabályait is figyelembe kell venni.

 

A vetésszerkezetre vonatkozó előírásokat 5 év átlagában, célprogramonként, fővetésű növények tekintetében kell betartani. A vetésváltás esetében azonban a másodvetést is figyelembe kell venni. Amennyiben a gazdálkodó visszavont – átadott – átvett AKG területet, úgy az 5 év átlagát az évente meglévő területek összegének %-ban kell érteni (pl 100 ha + 80 ha+80 ha+70 ha+ 70 ha = 400 ha %-ban).

A földhasználati tervnek tehát tartalmaznia kell kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területenként táblaszinten az előveteményt, a tervezett főnövényt, a vetésszerkezeti előírások szerinti növénykultúra-csoportok esetében az adott gazdálkodási évre a főnövény figyelembe vételével a százalékos részarányt, valamint a támogatási időszak teljes egészére vonatkoztatott százalékos részarányt is (göngyölített).

A tápanyag-gazdálkodási és a földhasználati tervet – az érintett célprogram csoportoknak - tehát ez évben is szeptember 30-ig kell elkészíteni 2011/2012 gazdálkodási évre. Amennyiben a főnövény betakarítására e dátumot követően kerül sor, a terveket a betakarítást követően kell haladéktalanul elkészíteni. Az elkészített tervektől való eltérést a gazdálkodási naplóban dokumentálni kell az eltérés indoklásával együtt – emlékeztet a Magyar Agrárkamara.

Ezek is érdekelhetnek