Százezer eurót lehet elnyerni!

Szeptember 31-ig nyújthatók be a termelői csoportok létrehozásához és a működtetéséhez biztosított uniós támogatásra a támogatási kérelmek. A kérelmeket az érintetteknek postázniuk kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) részére.

Gazdanet2011. 09. 09. péntek2011. 09. 09.

Kép: Nagy László birka- és kecsketenyésztö, sajtkészitö Egerben, bárány, haszonállat 2011.04.05. fotó: Németh András Péter, Fotó: Nemeth Andras Peter

Százezer eurót lehet elnyerni!
Nagy László birka- és kecsketenyésztö, sajtkészitö Egerben, bárány, haszonállat 2011.04.05. fotó: Németh András Péter
Fotó: Nemeth Andras Peter

Támogatás vehető igénybe a termelői csoport létrehozásának és adminisztratív működési költségeinek támogatására. A támogatás átalányösszegű, éves részletekben vehető igénybe és az elismerés napját követő első öt éven keresztül jár.

A támogatás mértéke az adott évi támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évre vonatkozó termelési érték alapján kerül kiszámításra. A támogatási kérelem egyben első éves kifizetési kérelemnek is minősül - figyelmeztet a Magyar Agrárkamara. A támogatás igénybevételére az ügyfél akkor jogosult, ha a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerinti elismerési okirattal rendelkezik, és a támogatási időszak alatt elismerési okirata nem kerül visszavonásra.

Nem jogosult támogatásra
a) a dohány, illetve a halászati ágazatban elismert termelői csoport, továbbá
b) az a termelői csoport, amely a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján támogatásban részesült, és a támogatási időszak lejárta után a minősített elismerést nem szerezte meg.
c) az a termelői csoport, amelyre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) e rendelet alapján szándékosság miatt jogerős határozatban szankciót rótt ki.

A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványokon az MVH Központi Hivatalának címére (1385 Budapest 62. Pf.: 867) postai úton kell benyújtani egy példányban, szeptember 1. és 30. között.

A kérelmet benyújtónak legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell jelentenie vállalkozásának a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítését (az ún. KKV kód).

Jelen rendelet alapján egy termelői csoport esetében csak egy támogatási kérelem hagyható jóvá. A támogatási időszak második évétől kezdődően a támogatásra jogosult termelői csoportoknak a támogatási összeg igénylése érdekében évente egy alkalommal kifizetési kérelmet kell benyújtaniuk az MVH-hoz, június 1. és 30. között – emlékeztet a Magyar Agrárkamara.

A támogatás mértékének kiszámítási módja

Támogatási év

Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legmagasabb összege (€-ban)

a termelési érték 1 M €-t meg nem haladó része után

a termelési érték 1 M €-t meghaladó része után

A támogatás alapját képező éves termelési érték (%-ban)

1.

5

2,5

100 000

2.

5

2,5

100 000

3.

4

2

80 000

4.

3

1,5

60 000

5.

2

1,5

50 000

 

Ezek is érdekelhetnek