Támogatási jog: változtak a milliókat érő szabályok!

Ezen túl új szabályokat kell alkalmazni, ha valaki a mezőgazdasági támogatás úgynevezett történelmi bázis jogosultságát át akarja adni más személynek - hívja fel a figyelmet közleményében a Magyar Agrárkamara

GazdanetO. Horváth György2011. 09. 22. csütörtök2011. 09. 22.
Támogatási jog: változtak a milliókat érő szabályok!

Rövid ideje új szabályokat kell alkalmazni, ha valaki a mezőgazdasági támogatás úgynevezett történelmi bázis jogosultságát át akarja adni más személynek. Augusztus 26-án jelent meg az MVH 135/2011. (VIII.26.) számú közleménye, melynek hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszítette a történelmi bázis jogosultságok jogosultjainak személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről szóló 74/2007. (X. 02.) számú MHV közlemény.A főbb változások a következők:
1. Átruházás vagy ideiglenes átengedés esetén a kérelem benyújtási határideje tárgyév november 30., kivéve a tejtermelés támogatása történelmi bázis jogosultság, amely esetében tárgyév szeptember 30. Figyelni kell, mert a hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kérelmet eredeti (cégszerű) aláírások hiányában, valamint ha az ügyfél nem a K9000 nyomtatványon nyújtja be kérelmét.
Ideiglenes átengedés esetén az átengedés (években megadott) időtartama egy támogatási évnél nem lehet rövidebb.

2. Lemondás alapján történő átírás esetében a kérelem benyújtása folyamatos.
A lemondás iránti kérelmet a K9003 nyomtatványon lehet benyújtani. Azonban a nyomtatvány használata nem kötelező, de a kérelemnek tartalmaznia kell a nyomtatványon szereplő adatokat.

3. Öröklés/jogutódlás alapján történő átírás esetében a kérelem benyújtási határidő nem változott, a kérelmet az öröklést vagy jogutódlást alátámasztó dokumentum jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell benyújtani.
Öröklés esetén amennyiben a jogerős hagyatékátadó végzésben vagy az öröklési bizonyítványban özvegyi haszonélvezeti jog kerül megállapításra, az MVH a támogatást a haszonélvezeti jog jogosultja részére állapítja meg és fizeti ki, amennyiben a haszonélvező az egyéb támogatási feltételeknek is megfelel. Ha haszonélvező nem kíván élni a haszonélvezeti jogával, akkor arról (2 tanú által is aláírt) nyilatkozatban lemondhat, így a törvényes örökös(ök) részére kerül a támogatás kifizetésre.
Az átírási kérelmet a K9002 nyomtatványon lehet benyújtani. Azonban a nyomtatvány használata nem kötelező, de a kérelemnek tartalmaznia kell a nyomtatványon szereplő adatokat.
Amennyiben a haláleset, vagy a nem természetes személy megszűnése 2009. január 6. után történt, akkor az öröklésre/jogutódlásra vonatkozó kérelmeket legkésőbb a tulajdonos halála, illetve a megszűnés időpontját követő 3 éven belül be kell nyújtania a jogutódnak. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor a jogosultság a nemzeti tartalékba kerül.

4. Kiválásos jogutódlás esetén a történelmi bázis jogosultság megosztásáról/átadásáról rendelkező szétválási szerződés egy eredeti példányát csatolni kell a kérelemhez - figyelmeztet a Magyar Agrárkamara.

Ezek is érdekelhetnek