Holnap lejár a határidő!

2012. január 31. éjfélig lehet postázni a 2011. negyedik negyedévére vonatkozó, a baromfi, illetve a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatási kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megyei Kirendeltségeihez. A 2011-re vonatkozó, negyedévente benyújtható támogatási kérelmek kifizetésére összesen 4, illetve 6 milliárd forint áll rendelkezésre – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

GazdanetO. Horváth György2012. 01. 29. vasárnap2012. 01. 29.

Kép: Kerekegyháza, 2009. november 27. Peczelák Lajos sertéstenyésztő. Fotó: Ujvári Sándor

Holnap lejár a határidő!
Kerekegyháza, 2009. november 27. Peczelák Lajos sertéstenyésztő. Fotó: Ujvári Sándor

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján a baromfitartók a kötelező előírásokon túlmutató állatjóléti feltételek megteremtésének ellentételezésére támogatást vehetnek igénybe, amennyiben a baromfiállomány tartása során biztosítják a nem kívánatos anyagtartalomtól, valamint az állati fehérjétől mentes takarmány-felhasználást, a mechanikai sérülések megelőzéséhez szükséges feltételeket, a kíméletes állatmozgatást és szállítást, illetve az ivóvíz minőségű vízzel való itatást.

A támogatás az adott támogatási évben január 1. és december 31. között letelepített napos baromfira (növendék csirkére, szabad tartásos csirkére, gyöngyösre, pecsenyelibára, növendék libára, fiatal libára, pecsenyekacsára és növendék kacsára), átminősített tenyész kakasra, tenyész jércére, valamint étkezési tojást termelő jércére (házi tyúk) és átminősített előnevelt pulykára, illetve levágott összes baromfifélére igényelhető.

Az adott tárgynegyedévre vonatkozó baromfi állatjóléti támogatás az MVH honlapján közzétett 120/2011. (VII. 20.) MVH közleményben található nyomtatványon (N0125) igényelhető. A támogatási kérelem a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtható be: 2011. IV. tárgynegyedévére vonatkozóan 2012. január 31-ig postai úton kell benyújtani az igénylő lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez – hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara állattenyésztési osztálya.

A támogatási kérelmekhez csatolni kell az egyes jogcímeknél meghatározott dokumentumok mellett a szakmai szervezeti tagságról szóló igazolást, az állategészségügyi hatóságnak az állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek és szabályok betartásáról szóló igazolását, valamint a Baromfi Termék Tanács ellenjegyzését viselő „Szakmai ellenőrzési lapot” (N0118).

A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján a sertéstartók az előírásokon túlmutató kötelezettségvállalás ellentételezésére támogatást vehetnek igénybe, amennyiben a vágósertés vagy tenyészkoca tartása során az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhelyet, a tartási rendszerben természetes feltételt, naponta legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges fényt, a verekedések, kimarások megelőzéséhez szükséges feltételeket, a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű vizet, almot, vagy megfelelő mikroklímát biztosítanak. A fenti jogcímek közül egyidejűleg többre is igényelhető támogatás.

A támogatási kérelem a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtható be: 2011. IV. tárgynegyedévére vonatkozóan 2012. január 31-ig postai úton kell benyújtani az igénylő lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez.

A támogatási kérelemhez csatolni kell az egyes jogcímeknél meghatározott dokumentumokat, a sertés értékesítéséről szóló számla vagy felvásárlási jegy, illetve belső bizonylat másolatát, a tenyésztésre értékesített koca süldők esetében a tenyésztő szervezet igazolását, továbbá a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak az állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló, az érintett tenyészet létszámát is tartalmazó igazolását. Amennyiben az igénylő bérhizlalást, bérnevelést, illetve bérhizlaltatást/bérneveltetést végez, úgy a fentieken túl a támogatási kérelemhez csatolni kell a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (6), illetve (7) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.

Az említett rendeletek értelmében a támogatások kifizetése a tárgyévet követően, azaz 2012-ben – a szükséges forrás biztosítása után – történik, emlékeztet továbbá a Magyar Agrárkamara.

Ezek is érdekelhetnek