Komoly levelet kapott a miniszter

Az agrárminiszternek írt levelében egy több milliárd forintot érintő ügyben intézkedésre kéri fel a nagyüzemi érdekképviselet Fazekas Sándort. A legnagyobb tételű uniós támogatásról van szó, annak igénylését ugyanis egy magyar jogszabály újra értelmezése ellehetetleníti. A magyar államot komoly uniós bírság kiszabásával fenyegeti.

GazdanetO. Horváth György2012. 06. 12. kedd2012. 06. 12.

Kép: Csala Zoltán tuladonos mutatja a térképet Domaszéki földügyek, a telkek határai papíron méterekkel arrébb vannak, mint a valóságban, térképek 2009.08.13. fotó: Németh András Péter, Fotó: Photographer: Andras Peter Nemet

Komoly levelet kapott a miniszter
Csala Zoltán tuladonos mutatja a térképet Domaszéki földügyek, a telkek határai papíron méterekkel arrébb vannak, mint a valóságban, térképek 2009.08.13. fotó: Németh András Péter
Fotó: Photographer: Andras Peter Nemet

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011-ben megváltoztatta az Európai Unióból származó legmeghatározóbb támogatás, a területalapú támogatás (SAPS) igénylésének a feltételeit. A vonatkozó miniszteri rendelet kizárja a támogatásból az osztatlan közös tulajdonban lévő, haszonbérlet alapján művelt földrészletnek azt a részét, amire a bérlőnek különböző okokból nincs szerződése és így a földhivatal nem jegyzi be a használatát az egész földrészletre. Ez a rendelkezés ellentmond a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 11/A. szakaszában foglalt rendelkezésnek, amely kifejezetten kizárja az uniós támogatások jogszerűségéhez a földhasználati bejegyzés megkövetelését.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatások ellenőrzése során a rendeletnek megfelelően jogszerűtlennek minősíti a teljes – a használó által megművelt – földrészletre igénybe vett támogatást, amire sem a múlt évben, sem a folyó évi egységes kérelmek benyújtása előtt nem hívta fel a termelők figyelmét. Az újraértelmezés következtében az osztatlan földtulajdonok után járó támogatások egy részének lehívása ellehetetlenül, ami mind a gazdálkodóknak, mind a nemzetgazdaság egészének jelentős bevételkiesést okoz.

Ez az uniós követelményeken és a magyar törvénynek is ellentmondó intézkedés éppen azt az agrártermelői réteget sújtja, amely legális foglalkoztató, adófizető. Ezáltal jelentős veszteségeket kénytelen elszenvedni, ami könnyen foglalkoztatásuk, tevékenységük további szűkítésére kényszerítheti őket. (Ugyanakkor nem tisztázott, hogy e területet kinek kell kultúr állapotban tartania.)

Az ország szempontjából is nagyon komoly kockázattal bír ez a megítélésem szerint kellően végig nem gondolt intézkedés. Ezek közül legfontosabbak:
- a támogatásra jogosult terület jelentősen csökken, így nem fogjuk tudni lehívni az EU kasszában Magyarország részére e célra elkülönített forrásokat,
- fennáll a veszélye annak, hogy az EU-s audit jelentős bírsággal sújtja Magyarországot. Ez azért következhet be, mert eddig e területeket – teljes joggal - jogosult területként ismerték el, most pedig nem. Könnyen előfordulhat, hogy egy EU-s audit visszamenőleges hatállyal e területeket kizárja, ami nem a termelőnek, hanem a magyar államnak jelent visszafizetési kötelezettséget, valamint ezután fizetendő nem kis büntetést.

Újra értelmezte a minisztérium a családi gazdálkodók földalapú támogatás igénylési feltételeit is. E szerint a családi gazdaság vezetője a családtagok nevén lévő földterületek után - az eddigi gyakorlattól eltérően - nem igényelheti a támogatást. Ugyancsak nem ad ki a földhivatal földhasználati igazolást az integráció keretében művelt úgynevezett csereföld területekre sem, melynek következtében az integrált kistermelők is elesnek a nekik járó támogatástól. Ennek következményei megegyeznek az osztatlan földhasználatról leírtakkal.

A fenti megszigorított szabályokat az Európai Unió nem követeli meg Magyarországtól, sőt a korábbi gyakorlatot jogszerűnek fogadta el, hiszen 2004 óta annak megfelelően került sor a támogatások igénylésére, amit azóta több EU-s audit vizsgált és nem kifogásolt. Ezért a termelőket és az országot egyaránt sújtó korlátozások jogellenesek és feleslegesek.

A MOSZ kezdeményezte ennek a kérdésnek a rendezését az MVH-val, amin azonban a jogalkotásért felelős minisztérium képviselői nem vettek részt, így az egyeztetés eredménytelen maradt. Ezért kérik Fazekas Sándor minisztert, hogy a jogszerű földhasználat előírásainak szabályait vizsgálja felül és a mindenki számára hátrányos előírásokat módosítsa.

Ezek is érdekelhetnek