Lejár a szőlészek ideje!

Figyelem: szőlőültetvények szerkezetátalakításához kapcsolódó egyéni terveket július 16-a előtt lehet módosítani! – figyelmeztet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH).

Gazdanet2012. 06. 26. kedd2012. 06. 26.
Lejár a szőlészek ideje!

A szőlőültetvények szerkezetátalakításának támogatása kapcsán a tevékenységeket az MVh által jóváhagyott Egyéni tervben foglaltak szerint kell elvégezni. A támogatási kérelmeket a 2010/2011. és 2011/2012. borpiaci években – az Egyéni tervvel összhangban – megvalósított tevékenységek befejezését követően, de legkésőbb 2012. július 16-ig lehet benyújtani. Az MVH felhívja a figyelmet, hogy az egyéni tervtől eltérni kizárólag a vonatkozó 161/2008. (XII. 18.) FVM rendeletben foglalt esetekben lehet úgy, hogy a terv módosítását a támogatási kérelem benyújtását megelőzően az ügyfélnek kérelmeznie kell.

Ha a módosítás a felhasznált szaporítóanyag kategóriájára vonatkozik, és a szaporítóanyag kategóriája magasabbról alacsonyabbra módosul, csak az alacsonyabb kategória utáni támogatási összeg igényelhető. (Magasabb kategóriájú szaporítóanyag felhasználása esetében a támogatási összeg változatlan marad.) Amennyiben a telepítés az összefüggő terület egyik részén magasabb, másik részén alacsonyabb kategóriájú szaporítóanyaggal történik, abban az esetben csak az alacsonyabb kategória után járó támogatási összeg igényelhető. További információk MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) találhatók, illetve tájékoztatás az [email protected] e-mail címen kérhető.

Ezek is érdekelhetnek