Megint közeleg egy támogatási határnap!

Július 31-ig igényelhető a termeléshez kötött anyatehén-tartási támogatás. A kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) illetékes megyei kirendeltségéhez kell eljuttatni.

GazdanetO. Horváth György2012. 07. 10. kedd2012. 07. 10.
Megint közeleg egy támogatási határnap!

Idén is igényelhető a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás. A feltételekben és a kérelmek benyújtásának módjában tavaly óta nem történt változás. A tejkvótával nem, vagy legfeljebb 120 ezer kg tejkvótával rendelkező termelőknek a K12600 főlapot, e fölött a K12601 főlapot kell kitölteniük. Utóbbi esetben vállalni kell, hogy a támogatási kérelemben feltüntetett állatokat tejtermelést nem folytató tenyészetben tartják, és a teheneket a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítják. A támogatásigényléshez az összes kérelmezett állat adatainak feltüntetésére szolgáló K12602 betétlapot is be kell nyújtani. A kérelmeket legkésőbb július 31-ig kell postára adni az MVH illetékes megyei kirendeltségének címére.

Az MVH a kérelmek késedelmes beérkezése esetén a támogatás összegét munkanaponként 1 %-kal csökkenti, 25 naptári napon túl pedig már vis maior kérelmet sem fogad be. Elutasítja a kérelmet akkor is, ha abban nem szerepel a gazdálkodói regisztrációs szám, érvényes bankszámlaszám és KKV-kód. A támogatási kérelem egyben jogosultsági kérelemnek is minősül, így ha idén a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező aktuális egyéni támogatás felső határa, az e feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) vonatkozóan nem kell külön kérelmet benyújtani. Az MVH sorrendet állít fel, s az országos keret kimerülése esetén a felállított sorrend végén álló, azonos elbírálás alá eső igényeknél arányos visszaosztást alkalmaznak. A szükséges dokumentumok, illetve bővebb információ az MVH honlapján érhető el:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk742012