Lényeges adózási könnyítés jön

A gazdálkodók gázolaj-felhasználás utáni jövedéki adó visszaigénylését könnyíti számos intézkedés jövőre.

GazdanetO. Horváth György2012. 12. 18. kedd2012. 12. 18.
Lényeges adózási könnyítés jön

Számottevően egyszerűsödik a mezőgazdasági termelők gázolaj-felhasználás utáni jövedéki adó visszaigénylése. 2013-tól már nem kell igazolni a falugazdásszal a mezőgazdasági munka tényleges elvégzését, azt az adóhivatal a különféle agrártermeléssel és támogatásigényléssel kapcsolatos hivatalos elektronikus nyilvántartásokból képes ellenőrizni. A visszaigénylés során a termelőnek – szántóföldi termesztés és szőlő- és gyümölcsültetvények művelői - kell nyilatkoznia, hogy ténylegesen elvégezte a munkákat az általa megjelölt területeken. A gazdálkodónak nem kell számlákat sem csatolnia a visszaigénylés során. A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépibérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző három éven belül kiállított számlával rendelkezzen - közölte a NAV.

A szőlő- és gyümölcsültetvények műveléséhez nyújtott de minimis támogatási kérelmet kizárólag a tárgyévet követő évben, évente egyszer, a gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó éves bevallásban lehet benyújtani. Ezt a vámhatóság megküldi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH).

A kérelmet továbbra is a hivatal bírálja el. A NAV azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó bevallást jogosulatlan visszaigénylés miatt elutasítja, akkor az ismételten benyújtott bevallás esetén a de minimis támogatási kérelem már nem érvényesíthető, mivel az elutasításról a vámhatóság értesítést küld az MVH-nak.

A visszaigényelhető mennyiség 97 liter/hektár. Egy liter után most valamivel több, mint 90 forint igényelhető vissza literenként, de a pontos összeget az adóhatóság adja közzé rövidesen.

Ezek is érdekelhetnek