Változtak a büntetési tételek! – Lázár 50 rendeletet írt át

Lázár János, mint a Miniszterelnökséget vezető miniszter ötven uniós agrártámogatási rendelet módosításáról döntött. Ezek súlyos szankciókat rónak a támogatások felhasználásában valamiben vétőkre. Igaz, ezek egy része enyhébb a korábbiaknál. A kormány a módosításokat úgy magyarázza, hogy azok a gazdálkodók érdekeit védik: a szankciók csökkentése, határidők hosszabbítása ezt a célt szolgálja.

GazdanetO. Horváth György2015. 02. 19. csütörtök2015. 02. 19.
Változtak a büntetési tételek! – Lázár 50 rendeletet írt át

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósult agrár-vidékfejlesztési támogatások egy részét vissza kell fizetniük a termelőknek, amennyiben nem teljesítették a támogatáskor vállaltakat - a Miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló rendelete a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg és kedden délután 17 órakor lépett hatályba.

A különféle agrártámogatásokat külön-külön rendeletben szabályozta a szaktárcát vezető miniszter. Ezekből hiányzott az a szabály, amely előírta volna, hogy mi történjen akkor, ha a támogatott termelő nem teljesíti a vállalt feltételeket. Ezt a hiányt pótolta most a Lázár János által jegyzett rendelet, amely a korábbi jogszabályokat egészítette ki a visszafizetési szabályokkal. A visszafizetés általános konstrukciója olyan, hogy a nem teljesítésnek el kell érnie egy bizonyos szintet - például 30 százalékot - ahhoz, hogy a támogatás egy kisebb része visszajárjon.

A rendelet 50 korábbi tárcarendeletet módosít. Az első, a visszafizetésről intézkedő módosítás az építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatásokat szabályozó rendelethez kapcsolódik. Amennyiben az ügyfél üzemének mérete - a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított negyedik évre - a pénzügyi tervben vállalt mérettől 30 százaléknál többel marad el, úgy köteles a 30 százalékot meghaladó elmaradáson túli minden százalékpont után, a támogatási összeg fél százalékát visszafizetni. A visszafizetés azonban nem lehet több a támogatás 15 százalékánál. Vagyis 60 százalékos elmaradásnál jár vissza a támogatás 15 százaléka.

Kevésbé szigorúak a szabályok azon termelői csoportok esetében, amelyek az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatásokat nem teljesítik. Ha a negyedik évben 30 százalékkal maradnak el a pénzügyi tervben erre az évre vállalt árbevételtől, úgy a 30 százalékot meghaladó elmaradáson túli minden százalékpont után, a támogatási összeg fél százalékát kell visszafizetniük. A visszafizetett összeg azonban nem lehet több a támogatás 5 százalékánál.

Egy másik vidékfejlesztési miniszteri rendelet a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatások feltételeit szabályozta. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos alkalmazotti létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként - a támogatás 2 százalékát kell visszafizetni, de a visszafizetés nem lehet több 300 ezer forintnál.

Amennyiben a fiatal vállalkozó üzemének mérete a negyedik évre vállalt mérettől 20 százaléknál többel marad el, úgy a 20 százalékot meghaladó elmaradáson túli minden százalékpont után, a támogatási összeg fél százalékát kell visszafizetnie. A visszafizetés azonban nem lehet több a támogatás 15 százalékánál.

Az új rendelet előírja azt is, hogy a támogatottaknak miként kell adatokat szolgáltatniuk a gazdaságukról.

Enyhülnek az elszámolási kötelezettség általános eljárási szabályai. Jelenleg több száz olyan ügy van folyamatban, amely így kedvező elbírálást nyerhet, és az ügyfelek kihasználhatják a még hátralévő megvalósítási és utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszakot. A folyamatban lévő másodfokú vagy bírósági eljárásokra átmeneti rendelkezés vonatkozik, így a gazdálkodókat akkor sem éri hátrány, ha a döntéshozatalig lejár a megvalósítási határidő vagy éppen túl kevés idő jutna a megvalósításra. Ennek köszönhetően az érintettek hatékonyabban használhatják fel a rendelkezésükre álló forrásokat és teljesíteni tudják pénzügyi kötelezettségeiket.

Bizonyos fogalmak módosításával, pontosításával a gazdálkodókra lényegesen kisebb teher hárul, mentesülnek az indokolatlan büntetések megfizetése alól, hozzájárulva így versenyképességük erősítéséhez.

Az utolsó kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos felesleges előírások is módosultak, a gazdák számára követhetőbbé váltak. Ezáltal a kérelmek feldolgozásának folyamata is egyszerűbbé válik, kevesebb ellenőrzési pontot tartalmaz. A gazdálkodók eddig sokszor aránytalan terhein az egyes jogcímrendeletek technikai módosításai is egyszerűsítenek.

A rendeletek módosítása a gazdák egyértelmű támogatása mellett hozzájárul a 2007-2013 közötti ciklusban lekötött, Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kifizetett pénzösszegek optimálisabb felhasználásához is.

Ezek is érdekelhetnek