Baj lehet a halogatásból! Közel a határidő

43 ezerből csupán 16 ezer gazdálkodó tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, s március 19-én már lejár a határidő. Aki késik, az szankciókra számíthat.

GazdanetO. Horváth György2015. 03. 14. szombat2015. 03. 14.
Baj lehet a halogatásból! Közel a határidő

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatást kapott ügyfeleknek 2015. március 19-ig kell teljesíteniük a monitoring adatszolgáltatást. Eddig az ügyfelek mindössze 16 százaléka nyújtotta be a monitoring adatszolgáltatást, így a 43 ezer ügyfél közül 36 ezer ügyfélnek már csak két hete maradt az elektronikus adatlap kitöltésére. Az adatszolgáltatásról részletes tájékoztatást a 28/2015. (II.20.) számú és a 29/2015. (II.20.) számú MVH közlemény nyújt.

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel kell elvégezni az alábbi lehetőségek szerint:
1. Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfél-azonosító szám beírásával töltheti ki a nevére szóló adatlapot.

2. Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyek egyetlen törvényes képviselővel rendelkeznek, meghatalmazás létesítése nélkül, elsődleges képviselő útján is teljesíthetik monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket, melynek részletszabályairól az 51/2014. (IV. 04.) számú MVH Közlemény rendelkezik.
3. Az adatszolgáltatás teljesíthető meghatalmazott vagy technikai közreműködőútján is. Amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik olyan képviselővel, akinek a jogosultsága kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére, akkor felhívjuk a figyelmét, hogy mind a meghatalmazás, mind a technikai közreműködő egyszeri bejelentéséhez jelszó szükséges. Amennyiben Ön nem rendelkezik jelszóval, vagy elveszítette vagy elfelejtette jelszavát, a „G1040" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. A meghatalmazásra vonatkozó részletes szabályokat a128/2013. (VII. 30.) számú MVH közleményének III. fejezet 1. pontjának e) és f) alpontja tartalmazza.
Figyelem! Amennyiben Ön új meghatalmazottat vagy technikai közreműködőt jelent be és még nem végezte el az éves kötelező ügyfél-nyilvántartási adatellenőrzést, akkor az elektronikus adatszolgáltatást csak abban az esetben tudja benyújtani, ha a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére is. A monitoring adatszolgáltatás teljesítését kitöltési útmutatók és segédletek könnyítik, melyek az MVH honlapjáról letölthetők. A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtását megelőzően öt nappal postára kell adni, vagy személyesen benyújtani az illetékes megyei MVH kirendeltséghez. A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH Ügyfélszolgálata és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai nyújtanak segítséget.
 

Ezek is érdekelhetnek