Mától igényelhető e fontos támogatás

Március 16-31. között lehet benyújtani az idei tenyészkoca állatjóléti támogatási kérelmeket. Ez a sertéstartók egyik legfontosabb legális támogatási formája. A tenyészkoca állatjóléti támogatást azon ügyfelek igényelhetik, akik megfelelnek a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendeletben meghatározott feltételeknek.

GazdanetO. Horváth György2017. 03. 17. péntek2017. 03. 17.

Kép: sertés disznó telep Polgárdi karám Pesti Miklós állattartás jószág haszonállat malacok 2006 10 18 Fotó: Kállai Márton

Mától igényelhető e fontos támogatás
sertés disznó telep Polgárdi karám Pesti Miklós állattartás jószág haszonállat malacok 2006 10 18 Fotó: Kállai Márton

A támogatási jogosultság alapját képező állatlétszám 2017/2018. évre történő jóváhagyásához a támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján közzétett, a jogelőd Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített nyomtatványokon (N630 számú Támogatási kérelem és N0631 számú Tartási hely adatok Támogatási kérelemhez) kell benyújtani a 2017. március 16-31. közötti időszakban. A kérelmet a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához címezve (1476 Budapest, Pf. 407.), az előírt mellékletek csatolásával együtt kell megküldeni.

A nyomtatványok a 17/2016. (II. 29.) számú MVH Közlemény mellékleteként megtalálhatóak a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu). Helyes kitöltésüket, értelmezésüket megkönnyítő Segédlet szintén elérhető a honlapon, a „Tájékoztatók” fül alatt. Amennyiben nem áll rendelkezésre minden csatolandó dokumentum, a támogatási kérelem nyomtatványt ebben az esetben is be kell nyújtani legkésőbb 2017. március 31. napjáig. A hiányzó mellékletek csatolására hiánypótlás keretében lesz lehetőség, azonban a határidőn túl benyújtott támogatási kérelmeket a Kincstárnak a hatályos jogszabályi előírások alapján el kell utasítania. Fontos, hogy a 2017/2018-as támogatási évben csak az jogosult kifizetés igénybevételére – tárgynegyedévente benyújtott kifizetési kérelmek útján – aki rendelkezik jóváhagyott vagy részben jóváhagyott támogatási kérelemmel.

Ezek is érdekelhetnek