Már csak napok maradtak hátra a határidőig!

Az idei díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások éves díjának biztosítók felé történő rendezési határideje következik. A díjtámogatott biztosítások ismertsége és kötése 2017-es évben is tovább emelkedett.

GazdanetO. Horváth György2017. 10. 28. szombat2017. 10. 28.
Már csak napok maradtak hátra a határidőig!

Az agrárkamara felhívja a gazdálkodók figyelmét arra, hogy a 2017. évi díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások éves díjának biztosítók felé történő rendezési határideje jellemzően október 31. Ezt követően 2017. november 15-ig ügyfélkapun keresztül kell a biztosítónak, illetve a szerződőnek, (ha a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, pl. integrátor) elektronikus úton igazolni a Kincstár részére a biztosítási díj megfizetését.

A biztosított mezőgazdasági termelőnek, aki a támogatás igénylője a díjfizetés igazolásával kapcsolatos teendője nincs. Fontos tudni, hogy támogatás csak a szerződés teljes összegének megfizetése esetén nyújtható, díjhátralékos szerződés esetén támogatás nem adható. Ezért ügyeljenek arra, hogy a biztosítási szerződésnek a teljes évi díját határidőben befizessék. A határidő jogvesztő, amelyet követően módosításra és hiánypótlásra nincs lehetőség.

A díjtámogatott biztosítások ismertsége és kötése 2017-es évben is tovább emelkedett. Ezért a jogos támogatás igénylések összesített mértéke várhatóan meghaladja a rendelkezésre álló éves 4 milliárd forintos keretet, így várhatóan a támogatás mértéke 40-55 százalék között alakul az „A”,”B”,”C” típus függvényében.

Ezek is érdekelhetnek