Szántóföldön erdőt

Érdemes minél előbb pályázni, elsősorban fásítási céllal, hiszen nőttek a támogatási összegek!

GazdanetO. Horváth György2020. 12. 02. szerda2020. 12. 02.

Kép: Vas megye tavasz mezőgazdasági munka traktor termőföld szántóföld virágzás ipar földmunka erdő tó 2017 03 30 Fotó: Kállai Márton

Szántóföldön erdőt
Vas megye tavasz mezőgazdasági munka traktor termőföld szántóföld virágzás ipar földmunka erdő tó 2017 03 30 Fotó: Kállai Márton

Már benyújthatóak azok a támogatási pályázatok, amelyek kapcsán a szántóföldi termesztésben megszokott növények helyett agrárerdősítést hajthatnak végre a termelők, illetve mezővédő és legelőfásítást is végezhetnek.

A cél összetett, a lényeg elsősorban a biológiai sokféleség és a kedvező mikroklíma megőrzését elősegítő fásítás ösztönzése, de fontos a deflációs hatások csökkentése és a talajvédelem is. A programokhoz igényelt támogatási összegek az eredeti, 2016-os kiíráshoz képest emelkednek. Ezúttal a jogosult költségek 80%-át lehet támogatásként igénybe venni, tehát az önerő mértéke csak 20%.

A változtatásnak köszönhetően a gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy kaszáló létrehozására a támogatás összege – a korábbi 1652 euró helyett – hektáronként 1909 eurónak megfelelő forintösszeg, a szántóföldi kultúra esetében hektáronként – a korábbi 872 ­euró­ról – 1258 eurónak meg­fe­lelő forintösszegre nő.

A me­ző­védő fásítások ökológiai folyosóként a felaprózódott élőhelyek összeköttetéseit is biztosítják, amellett, hogy maguk is fontos élőhelyek.

Pályázhatnak földhasználók, települési önkormányzatok és azok társulásai. Kizáró oknak minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele, illetve, ha a földterület esetében a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.

Ezek is érdekelhetnek