Egyszerűbbé válik az öröklés, átadás

Már régebben került a parlament elé olyan agrártárgyú törvénytervezet, amely jelentős átalakulást hozhat a hazai agráriumban. Az Agrárminisztérium elkészítette a gazdaságátadásról szóló javaslatát, amiből kiderül, hogy ki, kinek, milyen feltételek mellett adhatja át egyetlen szerződéssel az egész birtokát.

GazdanetO. Horváth György2021. 11. 18. csütörtök2021. 11. 18.
Egyszerűbbé válik az öröklés, átadás

Sok tényező hátráltatta, illetve tette bonyolulttá az egyes mezőgazdasági üzemek öröklését, átadását, ami a generációváltás ütemére is károsan hatott. Hiába támogatta uniós forrás e folyamatot, csak kevés érintett járta végig a nem egyszerű utat.

Nos, e helyzet alapjaiban változhat, ha a parlament elfogadja az agrártárca minap benyújtott törvényjavaslatát.

Ebben egyértelműsítik, hogy ki adhatja és ki veheti át egyetlen szerződéssel a gazdaságot. Lényeges, hogy a kapcsolódó összes elem – tehát a föld, az ingóságok és ingatlanok, a vagyoni értékű jogok, társasági részesedések stb. – egyetlen szerződésben átruházhatóak lesznek.

Gazdaságátadási szerződéssel csak mezőgazdasági őstermelő, mező- és erdőgazdasági, valamint kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó gazdaságának átadására kerülhet sor.

Az a gazda élhet a lehetőséggel, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül eléri, legalább 10 éve a saját nevében és saját kockázatára folytat mező- vagy erdőgazdasági, illetve kiegészítő tevékenységet, és ebből igazoltan árbevétele származott.

Az is átadhatja, aki az érintett gazdaság földterületének több mint háromnegyedét legalább 3 éve hivatalosan használja; erdő esetén az erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett erdőgazdálkodó, vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa.

Bárki nem veheti át a birtokokat. A tervek szerint előírás lesz, hogy a gazdaság átadójánál legalább 10 évvel fiatalabb legyen és még nem töltötte be a 60. életévét. Őstermelőnek vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak kell lennie, az átadóval hozzátartozói láncolatban, vagy a gazdaság átadójával minimum 7 éve munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnia.

A gazdaságátadási szerződés négyféle lehet: adásvételi, ajándékozási, eltartási vagy életjáradéki változat. Lehetővé tennének egy átmeneti együttműködést is.

Ezek is érdekelhetnek